Even kennismaken…

Hi!

De eerste maar zeker niet de laatste blogpost die ik hier zal schrijven. Laten we even kort kennismaken.

Mijn naam is Chris, 22 jaar, geboren in Pijnacker maar sinds een jaar of negentien woon ik in Berkel en Rodenrijs. Ik studeer CMD aan de HRO, voetbal vanaf komend seizoen in Berkel 5 en ben sinds 1997 Feyenoord supporter.

De opdrachten op mijn portfolio doe ik op freelance basis via Rebel59. Ik vind het fijn om voor mezelf bezig te kunnen zijn en de flexibiliteit te hebben om dagelijks van bureau te veranderen. Het geeft me de ruimte om daarnaast ook dingen te doen die buiten mijn werkgebied vallen maar wel erg tof vind om te doen, zoals het schrijven van deze blog bijvoorbeeld.

Ik zit gelukkig niet alleen maar achter de computer. Naast dat ik een echte zomerliefhebber ben en ik graag in tropische oorden op vakantie ga, sta ik ook minimaal vijf keer per week op een voetbalveld om training te geven of om zelf te voetballen.

Mochten jullie nog interesse hebben over mijn zeer boeiende privé leven, volg me dan op Twitter of Facebook. Ciao! ☺

Like what you read? Give Chris de Ronde a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.