Kan blå blok nå at vinde valget?

Forudsat at Lars Løkke ikke har planer om et statskup skal der være Folketingsvalg inden længe. Allersenest mandag d. 17. juni skal danskerne sammensætte et nyt Folketing og dermed vælge en ny statsminister.

Et forhold der nok ikke fremskynder valgdatoen er at blå blok er bagud i meningsmålingerne. Det varierer lidt på tværs af målinger, men i store træk står blå blok aktuelt til omkring 45 procent af stemmerne og dermed et ret klart nederlag til det kommende valg. Kan det overhovedet lade sig gøre at indhente så meget?

I en glimrende artikel undersøger TV 2’s Hans Redder netop det spørgsmål. Baseret på forskning min kollega på Institut for Statskundskab Kasper Møller Hansen foretog i forbindelse med Valgundersøgelsen i 2011 viser han at 6–8 procent af vælgerne i de senere års valg har skiftet parti under en valgkamp. Det er isoleret set godt nyt for partier der gerne vil indhente andre partiers forspring. Problemet for Lars Løkkes genvalgsambitioner er at langt størstedelen af de vandringer sker inden for de to blokke. Erfaringsmæssigt er de vælgervandringer mellem blokke man ser i løbet af en valgkamp langt mindre end dem, Lars Løkke har brug for.

Den analyse baserer sig imidlertid kun på historiske valgkampe. Måske billedet ser lidt anderledes ud hvis man ser på hvor meget blokkenes magtforhold i almindelighed ændrer sig over tid. Med andre ord: hvor meget ændrer styrkeforholdene mellem blokkene sig typisk i løbet af de tre uger, en valgkamp typisk varer? Hvis blå blok tidligere har indhentet et forspring til råd blok på omkring 5 procentpoint — også selvom det ikke var under en valgkamp —kan det kommende Folketingsvalg måske blive tættere end det ser ud lige nu.

For at undersøge det tog jeg afsæt i politologen Erik Gahner Larsens oversigt over danske meningsmålinger siden begyndelsen af 2010. Jeg definerede for hver dag siden begyndelsen af 2010 — dem har der i skrivende stund været 3347 af — et interval der omfatter samme dag og tre uger frem. Herefter udregnede jeg for hver af de 3347 intervaller hvor meget blå blok har flyttet sig i meningsmålingerne i den periode. Fordelingen af ændringer ser sådan ud:

Image for post
Image for post

Resultatet bekræfter i store træk billedet fra Hans Redder og Kasper Møller Hansens analyse: blå blok flytter sig i almindelighed ret lidt i løbet af en periode på tre uger, og næsten altid mindre end blokken skal bruge frem mod det kommende valg. (Det samme gør sig naturligvis gældende for rød blok, som jo bevæger sig nøjagtig modsat— jeg har i min opgørelse set bort fra skiftende partiers erklæringer om at melde sig ud af blokregnestykket).

95 procent af perioderne viser en ændring i blå bloks opbakning på fire procentpoint eller mindre. Andelen af intervaller hvor blå blok flytter sig fem procentpoint eller mere er mindre end én procent. Det er altså meget sjældent (omend ikke helt uhørt) at vælgerne i løbet af tre uger flytter sig så meget som blå blok lige nu har brug for.

For at vinde valget skal blå blok altså håbe på mindst én af to ting:

  1. En markant forbedring i opbakningen mellem nu og den dag valget udskrives
  2. En valgkamp med mere politisk fremgang for blokken end 99 pct. af alle tre-ugers intervaller de sidste knap 10 år

Et Folketingsvalg er en demokratisk festdag, og vi har, uanset hvad målingerne siger, en spændende valgkamp at glæde os til. Men der er ikke nødvendigvis stor spænding om hvilken blok der vinder valget.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store