House of Sparks rekryterar Namo “Lilla Namo” Marouf för att
utmana framtidens stadsplanering.

Foto: Hala Mohammed

Hur kan vi bygga en stad för alla om inte alla får vara med att bygga staden? Genom rekryteringen av Namo Marouf kan House of Sparks tillhandahålla ett nytt arbetssätt för hur inkluderande städer kan byggas.

House of Sparks har senaste året jobbat med innovation inom stadsplanering tillsammans med företag såsom Atrium Ljungberg, White Arkitekter och Fastighetsägarna. Ett genomgående tema har varit att utveckla smarta städer för ett öppnare samhälle. Namo, som närmast kommer från rollen som stadsplanerare på Stockholms stad, breddar House of Sparks erbjudande inom stadsutveckling.

“Det känns jättespännande att börja jobba med House of Sparks med de frågor jag brinner för. Det finns en avsaknad av ämnet i den allmänna debatten när vi pratar om hållbara städer. Det är viktigt att vi har människan i fokus när vi planerar. Inte bara en viss typ utav människor, utan alla typer av människor utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det är precis det House of Sparks kan hjälpa till med”, säger Namo Marouf.

Segregation och polarisering ökar i våra städer. Att människor med olika bakgrunder är med i planeringen och inte endast är brukare av den byggda miljön är viktigt för en öppen och hållbar stad. Genom mer kunskap och fler verktyg kan viljan att aktivt arbeta för en inkluderande stad öka. Representation bland chefer, medarbetare och ledningsgrupper är en grundsten för att skapa mer förståelse om vilka behov olika människor har i hur de lever och verkar i staden.

“Vi vet att representation leder till innovation, men väldigt få vet hur de ska börja jobba konkret och leverera på området. När vi bestämde oss för att bredda vårt erbjudande och satsa mer på att stödja stadsplanering inom dessa frågor, tänkte vi direkt på Namo”, säger Fredrik Heghammar, grundare av House of Sparks.

House of Sparks och Namo erbjuder nu en konkret process och råd för hur organisationer kan röra sig snabbt framåt genom kraften av olika perspektiv. Genom korta, intensiva och action-drivna sessioner och utbildningar, kommer byggaktörer, arkitekter och stadsplanerare kunna djupdyka i sina specifika utmaningar och gå snabbt från idé till action.

“För att kunna förändra ett företag eller en hel bransch räcker det inte med enstaka insatser. Det krävs att företag jobbar kontinuerligt med dessa frågor, på ett nytt sätt, där utbildning och nya processer blir centralt för att gå snabbt från idé till hållbar affär”, säger Christian Olsson, grundare av House of Sparks.

Om Namo Marouf

Namo Marouf är civilingenjör inom hållbar stadsplanering och design och är specialiserad på social hållbarhet. Hon har erfarenhet av att arbeta inom fastighetsbranschen och trafikplanering. Namo är grundare av NGO Peshmerga Clothing. Innan hon började hos House of Sparks arbetade hon på Stockholms stad som stadsplanerare.

Kontaktperson: Christian Olsson VD, christian@houseofsparks.com
http://www.houseofsparks.com

Pressfoton: https://www.dropbox.com/sh/146a0o3gf4qrbj1/AACsgYkWlg1IXJnYsNIbmJ94a?dl=0