Ett öppet brev till blivande Sverigedemokrater
Björn Henriksson
89

Hej Björn

Då röstar jag inte på Sverigedemokraterna längre.
Vem vill du att jag ska rösta på? Jag har bara ett önskemål: reducera invandringen tills dess att den inte kostar. Kvotflyktingar och skyddsbehövande enl. FN-konventionen önskar jag skall givetvis få sina asylärenden prövade — men absolut inte garanterade. Som det ser ut nu så är det på gränsen att ena befolkningshalvan försörjer den andra. Malmö — eller mångkulturens kronjuvel kanske vi kan kalla den— går så mycket i back att om det skulle vara ett eget land så skulle det ha större strukturellt underskott än Grekland. Utomeuropeiska invandrare ligger inte på en sådan sysselsättningsgrad att deras skattekraft täcker deras integrationskostnad förrän minst 20 år eller därutöver.
http://realtid.se/ArticlePages/201506/29/20150629200824_Realtid048/20150629200824_Realtid048.dbp.asp
http://www.regeringen.se/contentassets/2969767dc25446d69a200f2d1b579744/sou-201111-langtidsutredningen-2011-huvudbetankande
http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/08/2009_3-fr%C3%A5n-webb.pdf

Nej men oj!!…. Var det kanske blufforskning jag kom med nu? Det är så lyckligt att vi har dig, Björn. Du verkar ju ha bättre koll på läget! Jag är så rädd; kan inte du vara så snäll att trösta mig genom att motbevisa den här falska blufforskningen jag så naivt trott på. Kan du inte komma med sann, trovärdig och bra forskning som pekar på motsatsen? Ack å ack, allt jag har trott kanske har varit en lögn, blott blufforskning? Då är det ju ingen anledning att rösta på SD längre. Härdanefter kanske jag alltid rösta på De Goda.
Fräls mig!! Jag är desperat efter ljuset! Fräls mig med Eder vishet!!!!! För mig ur mörkret!

Mycket tacksam för svar
Fredrik Nilsson

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.