Про менеджерів

Менеджерів можна розділити на 2 великі групи — менеджери-кулеметники, і менеджери-снайпери.

Перші працюють поверхнево, намагаючи охопити якомога більше сфер життєдіяльності компанії — закидуючи (розстрілюючи?) колег великою кількістю різноманітних переважно погано-продуманих задач та ідей з розрахунком на те, що якась частина з них спрацює.

Другі — працюють довго і повільно, вивіряючи в приціл кожну конкретну ціль, не надаючи багато уваги іншим задачам, намагаючись продумати найменші деталі до самого кінця і передбачити всі можливі наслідки “пострілу”, тобто вивіряють всі аспекти ідеї або задачі перед тим, як презентувати її колегам.

Що я хочу сказати — таким менеджерам дуже важко працювати разом на одному полі бою якщо передчасно не розподілити сфери “обстрілу”.

Ось такий-от ранковий пацифізм. Have a nice day.

10.03.2011

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.