Jeugdtoernooien in mei

Ook al is de competitie nog in volle gang, de eerste jeugdtoernooien komen er ook al weer aan! Over een paar weken begint het OLTC Open Slam JRT* & Groen toernooi (2–8 mei). JRT staat voor JeugdRanglijstToernooi en deze toernooien hebben een sterk deelnemersveld aangezien er punten voor de nationale ranglijst te verdienen valt. Het Open Slam valt in de meivakantie en we hopen dat er veel jeugd uit de regio mee gaat doen.

Een week later begint het DJK-toernooi. Dit Districts Jeugd Kampioenschap is ook een sterk bezet toernooi waar zelfs kwalificaties voor gespeeld moeten worden. Vanaf 14 mei gaat jeugd van 8 t/m 16 jaar strijden voor de titel in hun respectievelijke leeftijdscategorieën. De DJK is al jarenlang op het park van TC Hillegom en dit jaar ook niet anders. Regionaal toptennis om de hoek, dus kom langs half mei!

Deze beide toernooien tellen ook weer mee voor de McDonald’s Jeugd Masters. Dit is een nieuw toernooi in district Leiden, het idee komt van Onno Guinau en het toernooi wordt georganiseerd door de KNLTB, Walther Jacobs van McDonald's Leiden en OLTC. Dit toernooi zal eind september plaatsvinden. De opzet voor dit toernooi is hetzelfde als de variant voor de senioren; gedurende het toernooiseizoen kunnen spelers punten verdienen door ver te komen in toernooien die meetellen voor de Jeugd Masters. Dit zijn alle open jeugdtoernooien en ook JRT toernooien in de regio Leiden. Aan het einde van het seizoen worden de punten geteld en worden de kinderen uitgenodigd om te gaan strijden om de titel Jeugd Master Leiden. De categorieën waarin gestreden wordt zijn Groen, t/m 12, t/m 14 en t/m 17 jaar. Voor Oranje zal een invitatietoernooi opgezet worden.

Wilt u uw kind inschrijven voor deze eerder genoemde toernooien, kan dat via toernooi.nl en zoek dan op het desbetreffende toernooi. Wij hopen dat er zich dit jaar weer heel veel kinderen gaan inschrijven en gaan genieten van deze mooie sport!

Like what you read? Give Frank de Groot a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.