MeasureCamp London #10

V sobotu 25. marca 2017 som si urobil výlet do Londýna na najlepšiu nekonferenciu o digitálnej analytike. Keďže v máji plánujeme urobiť bratislavskú verziu tohto eventu, spísal som do tohto článku veci, ktoré ma zaujali v Londýne.

Ešte nenaplnená tabuľa s časovým plánom nekonferencie. Celkovo bolo pre účastníkov k dispozícii až 90 časových úsekov, takže núdza o kvalitné diskusie naozaj nebola.

Jedno zo základných pravidiel MeasureCampu je udržiavať prenos know-how a to optimálne tak, že každý účastník si pripraví vlastnú “session”. Keďže paralelne bežal program v 10 miestnostiach, nebol problém nájsť si voľné miesto. Hneď na úvod som sa prihlásil s vlastným nápadom na diskusiu. Konkrétne som hovoril o A/B testovacom nástroji Google Optimize a o problémoch, s ktorými som sa stretol pri jeho nasadzovaní. Naštastie boli prítomní dvaja účastníci, ktorí mi poradili, ako mám Optimize správne nasadiť, aby som z toho nebol frustrovaný :-)

V ďalších riadkoch prinášam krátke zápisky z jednotlivých blokov, ktoré sa mi podarilo zachytiť.

Peter O’Neill a otvorenie desiateho londýnskeho MeasureCampu.

Google Optimize

 • okrem mojej diskusie bol tomuto nástroju venovaný samostatný blok s produktovou manažérkou z Google a analytikom z The Next Web, toto sú ich tipy a triky
 • vložte do variácií vášho experimentu cez JavaScript špeciálne ponuky formou pop-upu — tu sa dajú využiť možnosti silného cielenia ktoré Optimize ponúka
 • pop-upy, ale akúkoľvek inú zmenu na webe, viete zacieliť na ktorékoľvek publikum, ktoré máte vytvorené v Google Analytics. Ak rovnaké publikum použijete na remarketingovú kampaň v Google AdWords, práve ste vytvorili unifikovanú komunikáciu naprieč bannermi a vašim webom, pričom samotný obsah komunikácie je možné prispôsobiť konkrétnemu publiku tie sa zobrazujú špecifickému publiku (pozor platená feature 360)
 • cieľte nové experimenty na publiká, ktoré si zadefinujete pomocou predchádzajúceho experimentu — napríklad, zobrazte novú verziu stránky iba ľuďom, ktorí v predchádzajúcom experimente videli variant, ktorý mal horšiu výkonnosť
 • cieliť experimenty je možné aj na ľubovoľnú premennú, ktorú už máte vloženú v dátovej vrstve (dataLayer). The Next Web napríklad cieli experimenty podľa autorov článkov.
 • Optimize nefunguje na Accelerated Mobile Pages
Google Optimize session.

Voice of Customer analytics teda analytika “hlasu zákazníka”

 • obvykle sa využívajú nástroje ako HotJar, Usabilla a podobne
 • Google Analytics vám povie, koľko váš web zarába, nástroje na online prieskum vám zasa prezradia, ktorí návštevníci sú spokojní a ktorí nie. Ak tieto dáta prepojíte, zistíte koľko vám zarábajú spokojní zákazníci a koľko prerábate na tých nespokojných (kľudne to však môže byť aj naopak). Ponaučenie: vždy importujte odpovede z prieskumných nástrojov aj do Google Analytics ako vlastné dimenzie, následne ich viete použiť na segmentáciu.
 • neotravujte návštevníkov príliš veľkým počtom prieskumov — niektorí ľudia spomínali prípady, kedy im príliš časté dopytovanie návštevníkov zhoršilo obchodné výsledky webu. Návštevníci pomaly ale iste začínajú byť na rôzne popupy a side popupy alergickí.
Odporučili by ste web kultúrneho centra Barbican svojim priateľom? Dosť nezmyselná otázka, keď som na web ešte len prišiel. Ja by som ten web asi neodporučil, je predsa kopa webov, ktoré by som odporučil omnoho skôr, napríklad Facebook alebo Google.
 • dá sa to vyriešiť aj umiestnením otázok na správne miesta. Zlý spôsob je umiestniť prieskum hneď na domovskú stránku a pýtať sa otázky ešte predtým, ako návštevník vôbec začal niečo na webe robiť, viď ukážka na webe Barbicanu. Dobrý spôsob je pýtať sa až pri ďalšej návšteve. Alebo spúšťať veľmi špecifické prieskumy na malých vzorkách iba v prípade, že návštevník vykonal špecifickú akciu — príkladom môže byť otázka “ako ste boli spokojní s vyhľadávaním na stránke?”, ktorá sa však zobrazí iba ľuďom, ktorí využili vyhľadávanie.
 • otázky, ktoré zacielite “chirurgicky” presne, dokonca v niektorých prípadoch môžu zvýšiť mieru konverzie (návštevníci majú pocit, že sa o nich zaujímate, preto je pravdepodobnejšie, že urobia konverziu)
 • rage clicks — teda “nahnevané” kliknutia a všetky merateľné prejavy toho, že návštevník stratil nervy — napríklad búchanie do klávesnice — áno aj toto sa dá merať a dokonca to vraj niektoré nástroje už majú implementované
 • parsnip.io — pluginy do Google Analytics na meranie aktívneho času na stránke alebo meranie scrollovania
Inštrukcie pre účastníkov, ktorí sú na MeasureCampe prvýkrát v živote.

Google Data Studio

 • skôr úvod do nástroja pre začiatočníkov, tento blok som nenavštívil, ale v rámci kuloárnej diskusie som zachytil perfektný tip. Neobmedzujte sa len na vizualizáciu Google dát, ale pokojne si zvizualizujte výkon vašej Facebook stránky. Stačí cez Supermetrics ťahať dáta do Google Sheets, ktoré potom v Data Studiu jednoducho zvizualizujete.
V priestore boli rozmiestené tzv. swear jars, teda poháre, do ktorých musíte vhodiť mincu, ak použijete nadávku. Nešlo však o bežné nadávky, ale o používanie slovných spojení ako hacking, Big Data, Customer Centric. Začínať vetu slovami “Avinash/Simo hovorí…” bolo tiež postihované :-)

30 tipov a trikov pre Google Tag Manager od Simo Ahavu

 • čo sa týka obsahu Simovej prednášky, bola tak výdatná, že som si ani nestihol urobiť poriadne poznámky
 • najlepšie urobíte, ak si prečítate rovno článok na jeho blogu, kde je dokonca o 70 tipov viac
Obedová pauza na londýnsky štýl.

Optimalizácia cez Live Grid od Craig Sullivana

 • Craig je pre mnohých digitálnych marketérov stará známa firma
 • teraz sa venuje vývoju nového nástroja, ktorý po prepojení z Google Analytics nájde slabé miesta vášho webu
 • app.profitgrid.io
Chaos pred tabuľou s časovým plánom.

Viac už si naozaj nepamätám, obehal som asi 15 ďalších sessions a ajtak som nestihol všetko. Ale presne tak má vyzerať správny MeasureCamp! Preto verím, že sa nám podobný event podarí zorganizovať už po druhýkrát aj v Bratislave.

P.S.: Tento blog píšem vo vlaku cestou na letisko Stansted. Kvôli prácam na železnici som musel nastúpiť na inej stanici a nestihol som si kúpiť lísok na vlak pred cestou. Nechcel som riskovať, že nestihnem lietadlo. Hneď vo vlaku som si dobil v zásuvke vybitý telefón, pripojil sa na wifi a následne som si kúpil lístok online, ktorý mi následne prišiel na mobil cez SMS a uložil sa mi do môjho Apple Walletu, aby som k nemu mal ľahký prístup. Chcel by som veľa, keby to takto mohlo fungovať aj u nás?

Krátke info o mne: Pracujem ako digitálny analytik v Orange Slovensko, okrem toho sa venujem vzdelávaniu digitálnych agentúr v oblasti YouTube videoreklamy a analytiky ako Google Partners Certified Trainer, spoluorganizujem bratislavskú verziu celosvetovej ne-konferencie MeasureCamp.
Like what you read? Give Juraj Frank a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.