Frulund
Frulund
Jul 8, 2017 · 1 min read

I denne uge sælger SuperBest de skønneste oste fra et lille gårdmejeri ved Serritslev — Sønderhaven gårdmejeri.

Ostene er håndlavede og af mælk fra gårdens egne køer.

Jeg synes de smager helt forrygende og de er resultatet af godt håndværk. Jeg er især vild med deres Comendante, som er mejeriets bud på en sydlandsk ost.

Jeg synes det er en enestående chance for at smage et yderst delikat produkt. Jeg ved ikke om ostene bliver solgt permanent fremover i SuperBest, men kan kun anbefale at prøve disse vidunderlige godbidder. De sælges for kr. 25,00 pr. styk.

Jeg snuppede 4 forskellige og brugte dem til en fødselsdagsgave til en osteelsker.

Vil du vide mere om mejeriet og deres produkter, kan du kigge på deres hjemmeside:
www.soenderhaven-gaardmejeri.dk

Frulund

Written by

Frulund

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

25K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade