Opskrift på Frulunds Kransekage

Frulund
Frulund
Dec 30, 2007 · 1 min read

Selvfølgelig skal du have min opskrift på kransekage Asger. Jeg håber, at andre også vil få lyst til at bage den.

Du skal bruge:

½ kilo marcipan. 175 gram flormelis. 1 æggehvide

Til glasuren skal du bruge en kop flormelis og lidt pasteruseret æggehvide.

Ælt marcipan med flormelis og æggehvide. Lad dejen hvile koldt i et par timer. Dejen rulles i 2 lange pølser på hver 75 cm. Pølserne trykkes flade i den ene side med håndfladen — så de danner en tagryg. Pølserne skæres ud i længder — 9 cm for den mindste ring. Læg 2½ cm til længden af hvert af stykkerne. Der bliver ca. 8 stykker af denne portion. Stykkerne formes som ringe og lægges på en bageplade, der er beklædt med bagepapir. Tryk dem ganske let med et låg eller en bageplade, så de er lige høje. Bag dem i ca. 9 minutter øverst i ovnen ved 225 grader. Når kagen tages ud af ovnen, sættes pladen på et koldt underlag. Når ringene er kolde, tages de af pladen og pyntes med glasuren, der er puttet i et papirkræmmerhus. Start med den nederste ring og byg kagen op efterhånden som du pynter. Stik flag i den færdige kransekagetop.

Frulund

Written by

More From Medium

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

25K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade