Fundació Nord

La Fundació Nord és una fundació d’àmbit tecnològic especialitzada en Blockchain. Innovar. Impulsar. Crear.