Fundació Nord: Innovar-impulsar-crear.

Què és la Fundació Nord?

La Fundació Nord és una entitat sense ànim de lucre ubicada a la ciutat de Girona que neix amb l’objectiu d’impulsar i implementar les noves tecnologies i, en especial, la tecnologia Blockchain, des d’un punt de vista ètic i treballant per a la reducció de la fractura digital.

Quins són els objectius de la Fundació Nord?

Tota l’activitat de la Fundació Nord persegueix l’acompliment de tres objectius estratègics. Els principals objectius estratègics són els següents:

  1. Promoció de la tecnologia Blockchain: La cadena de blocs (Blockchain) és una tecnologia que garanteix que les transaccions a internet siguin més segures, permanents i immutables. Impulsem la tecnologia Blockchain desenvolupant projectes propis i promovent l’adopció, extensió i ús de la tecnologia en institucions, empreses i associacions.
  2. Girona 5.0: promoció econòmica i territorial. Treballar per a promoure la col·laboració de la ciutadania, administracions, institucions i empreses, per fer de Girona el territori idoni per a la implementació de les noves tecnologies digitals.
  3. Evitar la fractura digital: promovent la transformació digital de la societat organitzant estudis, xerrades i activitats que ajudin a crear una societat més cohesionada digitalment.

Qui forma part de la Fundació Nord?

La Fundació Nord la composem un seguit de persones professionals de les noves tecnologies i compromeses amb el desenvolupament econòmic i social de les comarques gironines.

  • Patronat: en formen part persones amb àmplia experiència desenvolupant eines basades en Blockchain, membres del teixit empresarial de les comarques gironines, experts en noves tecnologies, en la recerca universitària, en la defensa de la cultura i la filosofia i ètica en les noves tecnologies.
  • Consell Assessor: format per experts amb anys d’experiència en desenvolupament tecnològic, dotaran de solvència tècnica als projectes tecnològics desenvolupats per la Fundació Nord.
  • Equip tècnic: equip multidisciplinar format per empresaris, politòlegs, experts en relacions internacionals, juristes, enginyers i tècnics en blockchain.

Com puc col·laborar?

Qualsevol particular, empresa o institució que comparteixi els objectius de la Fundació Nord es pot unir a nosaltres i ajudar-nos a materialitzar-los conjuntament.

Contacta amb nosaltres a info@fundacionord.cat o a través de les nostres xarxes, i trobarem la millor via de col·laboració.
Telegram: https://t.me/fundacionord
Twitter: https://twitter.com/FundacioNord
Web: www.fundacionord.cat
Linked-in: https://www.linkedin.com/company/fundacionord

La Fundació Nord és una fundació d’àmbit tecnològic especialitzada en Blockchain. Innovar. Impulsar. Crear.

La Fundació Nord és una fundació d’àmbit tecnològic especialitzada en Blockchain. Innovar. Impulsar. Crear.