Ockham’ın Usturası Nedir?

Bir düşünceye çok sayıda insanın inanması, o düşüncenin doğru olduğu anlamına gelmez. Tarihsel gelişim, çevrenin etkisi, kabul edilen gerçekler derken bu süreç daha da karmaşıklaşıyor. Bu yüzden ‘doğru olan’ı değil ‘bence doğru olan’ı bulmak ve inanmak konusunda biraz düşünmek gerekiyor.

‘Yenilmez Doktor’, ‘Saygıdeğer İnisiyatör’ sıfatlarıyla da bilinen Ockhamlı William, 1285 yılında doğmuş İngiliz bir felsefeci. Ortaya attığı kuram kendisinden sonra gelen birçok bilim adamı, filozof ve ekonomisti de etkilemiş.

Eğer belirli bir fenomeni açıklayan iki rakip teori varsa, bunlardan daha basit olan tercih edilmelidir.

1323 basımlı Summa Logicae’de William’ın yazdığı cümle tam olarak şudur: “Bir şeyi daha azla başarabiliyorsan, daha fazlası beyhudedir — It is futile to do with more what can be done with fewer”. Ustura kavramı da buradan gelir, ihtiyacımız olmayan varsayımları keser atarız.

Araştırmalara göre günlük karar alma mekanizmamızın belirli bir kapasitesi var. Steve Jobs’ın siyah kazağı, Mark Zuckerberg’in gri t-shirtü gibi hepimizin bildiği fenomenlerin de bu nedenden dolayı ortaya çıktığı söyleniyor. Yani bu insanlar stratejilerini oluştururken daha sağlıklı düşünebilmek adına, hayatlarını çok da etkilemeyen kararlar için kafa yormak istemiyorlar.

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem
Unsurlar gereğinden fazla çoğaltılmamalıdır

Apple’ın sadeliğe önem vererek tasarladığı ürünleri ve bu sayede kazandığı sadık müşterileri düşündüğümüzde beynimizin otomatik olarak basit düşünmeye eğilimli olduğunu söyleyebiliriz.

Gün içerisinde almamız gereken küçük-büyük çok sayıda kararlar varken, hem zaman hem de enerjimizi verimli kullanmak önemli. Yine de bu düşünceyi ne kadar basit o kadar iyi diye indirgememek gerek. Ochham’ın usturasının önemli bir alt şartı var. Bütün diğer şartlar eşit olmak üzere. Bu alt şart, anlamı güçlendirdiği gibi karar alma mekanizmamızı da dengeler. En basit yöntemi benimsemek demek eleştirel düşünceyi yok etmek değildir.

Ustura sadece bir şeyin fazlalıklarını kesip atmaz; aynı zamanda doğru parçaların doğru yerde olmasına da yardımcı olur. Bu da kısıtlı kaynakların verimli kullanılmasını ve doğru amaca hizmet etmesini sağlar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.