Yeraltından Notlar

Merhaba!

Her şey, bir matematiksel formüle göre hesaplanınca, insana ne kalır, söyler misiniz?
Her kim olursa olsun, insan her zaman, aklın emrettiği gibi değil, canının istediği gibi davranmayı sever ve bunu ister.

Sanırım yazıya başlamanın en güzel yolu en sevdiğim sözüyle başlamaktı Yeraltından Notlar’ın.

Bana kalırsa Dostoyevski’nin öfke ve sessizliğinin en güçlü manifestolarından biri bu kitap. Sanırım en çok da bu kadar kişisel ve gerçekçi oluşu etkiledi beni. Hani ben anlatsam, düşüncelerimi bu kadar net ve yalın ifade edemem.

Bilmedikleriniz arttıkça da iç sızınız çoğalır.

Herkesin hayatında bir düğüm noktası, alması gereken radikal kararların olduğu dönemler vardır, ben de tam olarak bu dönemdeyim işte. Eğer bu aralar siz de benim gibi kendinizi ve hayatı sorguluyorsanız Yeraltından Notlar, bu yolculukta sizin için harika bir yol arkadaşı olacak.

Yoksa dünyaya gelişimin tek nedeni, varlığımın bir yalan olduğu sonucuna varmak mı?

Dostoyevski’yi okuyup onun derin düşünce dünyasından etkilenmemek mümkün değil tabi.

Kitabın içeriği hakkında değil bana hissettirdiklerini yazmak istedim sadece, umarım keyifle okumuşsunuzdur.

Son olarak sizi pazar rutinimle başbaşa bırakıyorum, sevgiler.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.