Bir AKP Klasiği: bir taşla üç kuş

Yine öyle bir damardan girdiler ki tüm gündemi alt üst etmesini başardılar. Halbuki gündemde ne vardı? Doların tarihi yükselişi. Rekor üstüne rekor kırışı. Üstelik ‘efendim dolar her yerde yükselişte’ gibi bir hikayeye de işlemiyordu çünkü bizdeki yükseliş hem iç hem de dış dinamiklere bağlıydı.

Peki AKP ne yaptı? Her zamanki kıvrak zekasıyla gündeme bomba gibi bir önerge düşürdü. Cinsel istismar suçlarına af getirmek. Önergeye göre:

“cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi durumunda, ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelenmesine karar verilir.”

AKP stratejistleri oturmuş Türkiye’nin can alıcı tüm damarlarını tespit etmiş, yeri geldi mi istediği damara istediğini enjekte ediyor. Biz de maymuna dönüyoruz. Yok gençler seks yapınca bir şey demiyor muşuz da gençler evlenince mi sorun oluyormuş. Bunlar tecavüzcü değil, severek rızasıyla evleniyormuş. Ayrıca İslam hukukuna göre de çocuk yaşta evlilik çok normalmiş.

Bu tartışmaları bir tarafa bırakabilirsek asıl olayı görebileceğiz. AKP bu hamlesiyle bir taşla 3 kuş vurma derdinde.

1. Ekonomik belirsizliği unuttuk. Biz daha doların do’sunu söyleyememişken gündem tecavüze kaydı.

2. Paralelcilere yer hazır. Hapisler tıklım tıkış, yer yok. Hapiste yatan ‘mağdurlar’ afla çıktıklarında yerlerine her türlü paralelci konabilecek.

3. Nabız yoklamaca. Böyle güzide bir önergeyle AKP kendi tabanına göz kırpıyor. Biz gelenek ve göreneklerinize sahip çıkıyoruz deniliyor (geleneğe gel!). Çocuk gelin olayına meyilli ailelere de kol kanat gerilmiş oluyor. Önerge geçer ya da geçmez fark etmez, her türlü AKP’ye yarıyor çünkü kitlesi mesajı aldı ve bana pek de mutsuz gelmedi. O cephede itirazı olan var mı yok.

Bize de bol bol konuşmak düşüyor. Bu arada AKP’ye göre biz daha olayı bile tam anlayabilmiş değiliz (boş konuşuyoruz yani). Adalet Bakanına göre muhalefet konuyu ‘bilerek ve isteyerek’ çarpıtıyor (Kaynak: BBC Türkçe). Burada da klasik bir AKP repliği ile karşı karşıyayız. Sanki yapılmak istenilen çok normal bir şeymiş de anlamak istemiyormuşuz.

Peki olay neymiş aslında? Olay tecavüzcü ile evlenerek cezadan kurtulmak değil, genç yaşta birbirlerini severek evlenenlerin mağduriyetini gidermekmiş. Önerge sadece geçici bir maddeymiş. Bir sefer uygulanıp bitecekmiş. Bu şekilde 3 bin ailenin mağduriyeti bitecekmiş. Keşke öyle olsa. Tamam aralarında vardır severek evleneni ama çoğu şeffaf ya da aleni baskı ile evlendirilen kız çocuklarının mağduriyeti ne olacak? Önce bu düşünülseydi bu kadar yaygara kopmayacaktı. TUİK* rakamlarına göre 181 bin kız çocuğu evlendirilmiş (toplam evlenmeler içindeki oranı %28–35), yani rakamlar çok yüksek. Çocuk evlilikleri öyle üç beş binin sevdim evlendim diyeceği türden bir olay değil. Ama her zaman ki gibi olay basitleştiriliyor.

Peki 181 bin kız çocuğu evlendiğine göre 181 bin hapis yatan ‘mağdur koca’ niye yok? Ya bunların sadece 3 bin’i yakalandı ya geri kalanlar severek evlenmedi, yani AKP deyimiyle bariz istismara uğradı. Sanki severek evlenmek istismar değilmiş de sadece bu istismarmış gibi bir imaj yaratmaya çalışıyorlar. Ya da rakamlar tutmuyor. Bu arada 2015 yılında çocuk istismarından yaklaşık 25 bin suç davası açılıyor ve bunlardan 14 bin’i mahkumiyet alıyor (%56'sı!) ve 5 bin’i beraat ediyor (kaynak: Adalet Bakanlığı). Yani, mahkumiyetleri toplasan 181 bin’e erişir mi o da belli değil.

İşin kötü tarafı, mağduriyetten bahsediliyor ama asıl mağduriyet başka yerde.

Mesela 2005 yılında kanun değiştirilerek pedofili suçu işleyenlere ceza indirimine gidilmiş! Cinsel istismar suçlarında suçu işleyen kişinin yaşı mağdurdan 5 yaş ve üzerindeyse (yani büyük ihtimalle pedofili ise) faile iki kat ağırlaştırılmış ceza verilirken, bu kanun iptal edilerek verilmez hale gelmiş. (okumak isteyenler için resmi gazete)

Bir de bizim hukuk sistemimizde pedofili için ayrıca hukuki bir düzenleme bulunmuyor, yani pedofiliyi bizim ceza mahkemelerimiz tanımıyor. Ona ayrı bir statü tanıyıp ceza vermiyor!! (kaynak: www.imdat.org)

Sadece 2014 yılında toplam 9718 kız çocuk cinsel istismar nedeni ile polise gitmiş (kaynak: 5te1.cocukhaklariizleme.org). . Cinsel istismar suçları son yıllarda sabit kalsa da her geçen yıla göre ortalama %20 artış gösteriyor (kaynak: Adalet Bakanlığı). Nüfus bu kadar hızlı büyümediğine göre ters giden bir şeyler var. Çoğu pedofili mağduru bu çocuklar için harekete geçileceğine pedofiliyi meşrulaştırma derdindeyiz. Bir AKP klasiği.

(**) 2014 yılı ile aynı rakam verilmiş. Sanırım bir hata var. Kaynak: Adalet Bakanlığı, Ceza İstatistikleri.

NOTLAR:

1) Çocuk gelin olayının çok olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde cinsel istismardan yargılanan kişi sayısı diğer bölgelere göre çok az. Diğer bölgelerdeki rakamlar onların en az 3 katı. (Suç sayısına göre 1000–1500 vs. 3000–7000). Olay başka yerde. (kaynak: Adalet Bakanlığı)

2) 5te1.Cocukhaklariizmele.org

3) Imdat.org’un hazırladığı Çocuk İstismarına Yönelik Rapordan alıntı. Tüm rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Türk Ceza Kanunu(“TCK”)’nda 18 yaşını doldurmamış kişi çocuk olarak kabul edilmiş, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesinin 1.maddesi uyarınca TCK’nın 103. Maddesinde cinsel istismar;

“a) Onbeş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar” olarak tanımlanmıştır.

Pedofili ise, DSM-IV-TR (Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) tanı ölçütlerine göre; “en az 6 aylık bir süre boyunca, kişide ergenlik dönemine girmemiş bir çocukla ya da çocuklarla cinsel etkinlikte bulunma ile ilgili yoğun, cinsel yönden uyarıcı fantezilerinin, cinsel dürtülerinin ya da davranışlarının yineleyici bir biçimde ortaya çıkması” olarak tanımlanmıştır.(2) Aynı şekilde, DSM-IV-TR tanı ölçütlerine göre pedofili tanısı konabilmesi için kişinin en az 16 yaşında olması ve cinsel etkinlikte bulunduğu çocuklardan en az beş yaş daha büyük olması gerekmektedir.

Söz konusu tanımlamalar ışığında görüleceği üzere cinsel istismar, kriminal düzlemde tanımlanmakta iken pedofili, uluslararası düzlemde psikiyatrik hastalık kabul edilmektedir. Aynı şekilde, cinsel istismar failinin suç işlemesini takiben cezasını çekip tahliye olmaları halinde, suça ilişkin Dolayısıyla “pedofili” gibi büyük tehlikeleri bulunan vakıanın ilk tanımlanması aşamasında atılması gereken adımlar şunlardır:

(…) Türk ceza kanununda pedofili suçunun ayrıca düzenlenmesi (…)