Oluşum aşamasında olan her proje bir fikir ile ortaya çıkar. Peki ya bu fikri bulamıyorsak? Yaklaşan teslim saati, oynatılamayan kalem, bakılan boş duvar derken ne yapacağınızı bilemez bir halde iseniz Bubi ayısından size birkaç tavsiye;

Öncelikle bu durumun herkesin başından geçebileceğini sakın unutmayın. Buna Bubi ayıları olarak biz de dahiliz!

Dijital pazarlama birçok işletme için ürün ve hizmetlerini daha geniş bir kitleye duyurma imkanı sundu. Hizmet ve ürünlerini geniş kitlelere duyuran işletmeler kendi pazarında ayakta kalmayı becerirken yerelleşen işletmeler için ayakta kalmak güç bir duruma geldi.

Peki, ayakta kalmak için ne yapmak gerekiyor?

Bir web siteniz olsun!

Öncelikli olarak işletmenizin…

Son dönemde dijital pazarlama gurularının her iki cümlesinden biri, ‘viral olmak’ konusuna dayanıyor. Dünya devi şirketler bile viral etki yaratabilme yarışı içerisindeler. Peki, bizler ‘viral reklam’ ya da ‘viral marketing’ gibi tabirlerden ne anlıyoruz?

Gelişen teknoloji ve değişen dünya düzeni bir ürün ya da hizmet üzerine çalışan bütün markaları, hemen…

Markalar kitleler tarafından yaşatılan ve karakteristik özellikleriyle farklılaşan insanlardır.

Hepsinin farklı bir kaygısı, yaşam felsefesi, iletişim stili, tutkusu, değerleri, tavrı, duruşu, bir bakış açısı olsa da tek bir noktada birleşirler aslında. Gökyüzünün ışıldayan doruklarında. Çünkü orada her geçen gün büyüyen, markaları motive eden, kışkırtan hedefler vardır.

Peki, markalar bu hedeflere…

Her tasarım öğrencisi kullanması gereken programlara tam anlamıyla hâkim olmak ister. Ancak bu aşamaya gelene kadar başınızdan neler geçer, bir bakalım.

Öncelik Adobe`un en çok kullanılan programları olan Illustrator, Photoshop ve InDesign`ı öğrenmek oluyor. Çizim nasıl yapılır, fotoğraf üzerinde nasıl oynanır ve en nihayetinde baskı nasıl gerçekleşir? Bu sorulara cevap…

Furkan Ceylan

Yaratıcı fikirlerini uçsuz bucaksız hayal dünyasından alan ekibimizle, yüz ayı gücünde çalışıyoruz. www.bubidijital.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store