9.8K Followers
·
Follow

Image for post
Image for post
Photo by Fabio Spinelli on Unsplash

I dag forventes det gode brukeropplevelser på mobil — også i en profesjonell setting. Sentralt for digitalisering er effektiv tilgang til rett informasjon, til rett tid og på rett sted.

Mobil digitalisering er en av de største mulighetene i dagens marked. Fuse utvikler og vedlikeholder mobilapps på toppen av eksisterende IT-systemer som et abonnement. Med Apps as a Service (AaaS) får du skreddersydde løsninger som fører til bedre arbeidsflyt og økt kapasitet.

I 2022 forventer man at 42% av profesjonelle er mobile
- StrategyAnalytics

App uten bekymring

Apps as a Service inkluderer alle deler av et applivsløp. Med en app som utvikles og vedlikeholdes som et abonnement, får du dessuten et bekymringsfritt app-eierskap uten behov for interne ressurser med appkompetanse. Fuse tar i tillegg all risiko av utvikling og forvaltning av mobilapps.

Løser et forretningsbehov

Apps as a Service er ideelt for tjenester som skal løse et forretningsbehov, ofte internt i en bedrift. Fuse jobber med alle mulige B2B/B2E-apps — og kan hjelpe deg med å lage en rekke ulike apps som blant annet kan bedre informasjonsflyt, brukertilfredshet og økt produktivitet. …


Ateas landstreff 2019

CEO i Fuse, Anders Lassen, pitchet fra scenen under Ateas landstreff på Bananpiren i Gøteborg. Han trakk blant annet frem hvordan Atea kan utvide sitt tilbud med Fuse.

Image for post
Image for post
PITCHET FRA SPOR 5: CEO i Fuse, Anders Lassen på scenen under sin pitch.

Lassen fortalte et nesten fullsatt spor 5 om Fuse og Apps as a Service.

– Mobiltelefonen har en sentral rolle i alle de digitale prosjektene vi står overfor. Det er en gigantiske mulighet vi står foran sammen med Atea, sa Lassen fra scenen.

Sentralt for digitalisering er effektiv tilgang til rett informasjon, til rett tid på rett sted. Nyutdannede er ikke bare ‘Digital Natives’, de er ‘Mobile Natives’

Nyutdannede skal ut på arbeidsmarkedet og de forventer å ikke bruke tid på lære seg ting. …


Ateas Landstraff 2019

Det sa CEO i Atea, Michael Jacobs , da han presenterte selskapets strategi frem mot 2021. Han påpekte at verden går dit der kundene vil forvente å kjøpe noe som en tjeneste.

Image for post
Image for post
DAG TO: Michael Jacobs åpnet dag to av Ateas Landstreff i Gøteborg.

– Vi er i finalen i VM i håndball — det var svære greier, åpnet Jacobs til stor jubel fra salen, og Jacobs fortsatte med å trekke frem Solskjærs bragd mot Arsenal.

– Nå skal vi begi oss ut på en reise. De neste tre årene skal vi sette retning sammen. Hvordan ser det store bildet ut? Kundene våre står midt i en stor digitaliseringsreise. De skjønner at teknologi må med. Klør seg litt i hodet. Hvordan skal jeg gripe dette an? Det er komplekst. Det er vanskelig. Det er der vi kommer inn, fortalte Jacobs.

Digitalisering blir et strategisk verktøy

– Vi skaper en velferdsplattform, en digitalplattform som skal hjelpe byen, et eget mobilselskap — det er det som er kraften — den “uniquenessen” i det å kunne tikamp og drive innovasjon — det er det ingen som er i nærheten av, påpekte Jacobs. …

About

Fuse

Fuse — we make apps easy!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store