Neden tanrıya inanamıyorum
Uzay Kalemdar
4.7K114

Tamam dinleri bir kenara koyalım.Peygamberleri de aynı şekilde. Din kisvesine gelince allaha olan inancın süslenip insanlara sunulması diye düşünüyorum. Peki ama bütün bu tantanalar olurken herşeyi düşünerek hareket edemeyebilirim. İlk insanlar nasıl oldu mesela. ? Rastlantı olamaz diye tahmin ediyorum.Bir yaratıcı var. Bunun adı allah , tanrı yada nedir bilemem , ama bir yaratıcı var. Kuantum dalgalanması denilen şey tanrı olabilir mi acaba ?

Like what you read? Give Fuzuli Usta a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.