ภาพยนตร์สยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดของเกาหลีปีนี้ 0.0MHz ผีอยู่ในผม

fwiptv 4k movies info

ประสบการณ์ท้าลองดีจนเจอดี เมื่อวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งบุกไปยังบ้านร้างที่ว่ากันว่ามีวิญญาณยังไม่ไปผุดไปเกิด เพื่อทดลองว่าผีมีจริง ก่อนเจอการเล่นงานประชิดติดหนังหัวสุดสยดสยองเตรียมตัวเตรียมใจสัมผัสภาพยนตร์สยองขวัญที่น่ากลัวที่สุดของเกาหลีปีนี้

“พวกแกทุกคนต้องตาย!” โหด สยอง หลอนที่สุด เมื่อแก๊งวัยรุ่นเปิดประสบการณ์ท้าลองดีจนเจอดี อยากทดสอบว่าผีมีจริงหรือไม่? จึงรวมตัวบุกบ้านร้างที่ขึ้นชื่อว่ามีวิญญาณเฮี้ยนยังไม่ไปผุดไปเกิด

หลายคนอาจจะเคยได้ยินเสียงร่ำลือของเรื่องเล่า “0.0 MHz” มาแล้วในเวอร์ชันเว็บตูนเกาหลี เพราะได้รับความนิยมกวาดยอดผู้อ่านไปสูงกว่า 120 ล้านวิว แน่นอนว่าความแรงของมันจึงถูกนำมาปลุกความสยองแบบเต็มพลังในเวอร์ชันภาพยนตร์ ทำให้ถูกยกเป็น “ภาพยนตร์สยองขวัญเกาหลีน่ากลัวที่สุดแห่งปี 2019″ เลยทีเดียว

นำทีมแสดงโดย “จอง อึนจี” วง Apink , “อี ซองยอล” วง Infinite , “ชเว ยุนยอง” (Designated Survivor: 60 Days), “ชิน จูฮวาน” (Cheese in the Trap, The Producers), “จอง วอนชาง” (The Battleship Island , Her Private Life) และ “นัม จองฮี” (A Werewolf Boy)

เมื่อเรียกมันมา จุดจบเดียวคือความตาย! คอหนังสายสยองเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาสัมผัส “ความกลัวขั้นสุด ประชิดติดหนังหัว” ใน “0.0 MHz ผีอยู่ในผม”

ดูหนัง HD & Blu-Ray พากย์ไทย และ ซัปไทย สามารถสมัครก่อนแล้วทำการต่ออายุได้เองด้วยการโอนพร้อมเพย์ ตามหน้าเว็บ
▷ 300.- ดูได้ 30 วัน
▷ สมัครเองที่นี่ 📷 https://tinyurl.com/4kregister
*สมัครเสร็จจะล็อกอินอัตโนมัติ แล้วค่อยเข้าสู่การเติมวันในระบบ

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade