In juni 2020 bracht Carola Wijdoogen het boek 7 Roles to Create Sustainable Success — A Practical Guide for Sustainability and CSR Professionals uit in Europa. Deze internationale versie van het boek “MVO doe je Zo” gebruikt dezelfde structuur met de 7 rollen: learn, empower, support, lead, innovate, challenge en engage. Anders dan in de Nederlandse versie, gaat deze nieuwe internationale editie in op de nieuwste best practices en lessen van duurzaamheidsmanagers en experts in internationale organisaties. Zeker nu duurzaamheid steeds meer centraal komt te staan in projecten en strategieën van organisaties, wordt de rol van de Chief Sustainability Officer…

Fynch Smart Mobility

Fynch is a social enterprise that influences people’s travel behaviour by rewarding sustainable choices with an app. Find out more on www.fynchmobility.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store