Uitzendkrachten zijn een uitkomst

Wie nieuw personeel aan wil nemen stuit op een aantal uitdagingen. Ten eerste is het proces van werving en selectie erg tijdrovend en sommige ondernemers moeten hier zelf tijd voor vrij maken. Wat ook veel voorkomt is de situatie dat er mensen nodig zijn voor een korte periode van extra drukte, er is behoefte aan flexibel personeel. Ten derde hebben veel bedrijven moeite met het bereiken van de juiste mensen met hun vacature. Dit zijn allemaal uitdagingen waarmee uitzendbureaus bedrijven goed kunnen helpen. Ik zet hier de voordelen voor je op een rij!

Ze nemen je werk uit handen

Het werven van mensen kost tijd en geld. Wanneer je de werving en selectie overlaat aan een uitzendbureau kan je dus besparen. Je hoeft niet zelf vacatures te plaatsen en niet door tientallen CV’s heen te ploegen. Uitzendbureaus zijn gespecialiseerd in het snel vinden van de kandidaten die goed aansluiten op het gewenste profiel. Ook voeren zij het eerste gesprekken zelf en stellen alleen de beste kandidaten aan jou voor.

Flexibiliteit

Uitzendkrachten zijn ideaal in periodes dat er extra werk verzet moet worden. Bureaus kunnen putten uit een grote database of flexpool en kunnen teams snel van extra handen voorzien. Wanneer de drukte afneemt kun je weer afschalen. Op deze manier kun je een flexibele schil creëren waarmee je als bedrijf klaar bent voor iedere situatie.

Minder risico en administratie

De uitzendkracht is in dienst bij het uitzendbureau, deze draagt dan ook zorg voor de loonadministratie en de verantwoordelijkheden die horen bij het werkgeverschap. Zoals doorbetaling bij ziekte en afdrachten voor pensioen. Jij krijgt iedere maand netjes een factuur over de gewerkte uren tegen het afgesproken tarief. Dit levert veel gemak op!

Op zoek naar een goede uitzendkracht voor jouw bedrijf? Via Workplaza.nl vergelijk je makkelijk en snel kandidaten van alle uitzendbureaus in jouw regio. Plaats snel gratis je vacature, binnen 48 uur kun je kiezen uit goede kandidaten!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store