george Pavloudis
george Pavloudis

george Pavloudis

“Ένα δημιούργημα πρέπει να επικοινωνεί με τον θεατή του και αυτός θα ορίσει αν είναι έργο τέχνης ή όχι.”