Tipy na knihy: Výber za rok 2017

Gabka Koščová
May 25 · 6 min read
Image for post
Image for post

*Napísané 14. decembra 2017

V tomto roku roku som prečítala dokopy 23 nových kníh. A takisto som si našla čas na všetkých 7 kníh Harryho Pottera, čo bola neskutočná oddychovka a odporúčam to všetkým. Je krásne sa na chvíľu vrátiť do detských čias.

V decembri ich mám ešte pár na programe, ale 9 top kníh som sa rozhodla vybrať už teraz.

Biografia

Mengeleho dievča

Image for post
Image for post

Túto knihu ste nemohli prehliadnuť. Bol to tuším jeden z top bestsellerov na Slovensku od Ikaru tohto roku. Myslím, že oprávnene.

Ide o príbeh dievčaťa, ktoré prežilo 4 koncentračné tábory. Hrdinka knihy sa aj po tom všetkom, čo prežila, dožila nádherných 94 rokov a zomrela práve v máji tohto roku.

Pre mňa to bol veľmi ťažký príbeh, doplnený reálne vykreslenými udalosťami, ktoré zasiahli hlboko do mojej predstavivosti. Takéto detaily, aké boli v knihe, neboli zobrazené snáď v žiadnom filme o koncentračných táboroch.

Pre koho je kniha vhodná?

Kniha je vhodná pre kohokoľvek. Možno dokonca viac pre tých, ktorí nikdy knihy o vojne nečítali alebo ich táto tematika nejako zvlášť nezaujíma. Tým, že je kniha písaná veľmi jednoduchým štýlom, zvládne ju skutočne každý.

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

In order to live

Image for post
Image for post

Všetci vieme o komunistickom režime a o diktátorstve, ktoré vládne v Severnej Kórei. Mám však pocit, že ja som si to dokázala reálne predstaviť až po prečítaní tejto knihy.

Detaily a súkromné veci zo života, ktoré opisuje Kórejčanka Yeonmi budú mnohým z vás pripomínať fikciu, ktorá sa totálne míňa s reálnym svetom, v ktorom žijeme.

Príbeh je o tom, ako Yeonmi utekala zo Severnej Kórey cez Čínu, kde sa to ale ani zďaleka nekončí.

Autorka momentálne žije relatívne normálny život, študuje a robí osvetu o Severnej Kórei vo svete.

Pre koho je kniha vhodná?

Najviac ju asi ocenia milovníci biografií. Podľa mňa je však vhodná pre všetkých, ktorí čítajú knihy vo všeobecnosti a zaujímajú sa o svet okolo nás.

>>> Papierová knižka

Malala

Image for post
Image for post

Ďalší silný príbeh dievčaťa, ktoré v Pakistane bojovalo za to, aby mohli dievčatá študovať. Je to až neuveriteľné predstaviť si takú jednoduchú vec, že nie každý má právo na základné štúdium.

Mne kniha veľmi otvorila oči práve o živote a o situácii v Pakistane, ktorá vôbec nie je jednoduchá.

Kniha sa začína tým, že Malalu postrelili na ceste zo školy. Malala následne retrospektívne rozpráva o tom, čo k tomu viedlo.

Hlavná postava knihy tohto roku oslávila len 20 rokov. No už teraz bojuje za ľudské práva, predovšetkým za práva dievčat študovať a v roku 2014 získala Nobelovu cenu za mier. Do Pakistanu sa už však vrátiť nemôže.

Pre koho je kniha vhodná?

Rovnako ako pri knihe In order to live odporúčam knižku pre kohokoľvek, kto rád číta a zaujíma sa o svet okolo nás.

>>> Papierová knižka

Oddychovka

Hygge

Image for post
Image for post

Veľmi by som sa čudovala, ak by ste o tejto knihe ešte nepočuli. Na prvý pohľad to vyzerá ako veľký “hype”, ale podľa mňa to je potrebná investícia do rozšírenia vašej knižnice. Mňa ten humbuk okolo knižky tiež zlomil, kúpila som si ju a neľutujem!

Ide o ľahké a milé čítanie. Hygge je vlastne dánsky spôsob života. Celá knižka je vlastne o tomto jednom slove a popisuje ako žiť kvalitnejší a plnší život.

V knihe nájdete aj jednoduché tipy, ktoré môžete ľahko zapracovať do života. Napríklad niečo také jednoduché ako zapáliť si večer pri čítaní knihy sviečku.

Úprimne, neviem si predstaviť viac Hygge vianočný darček ako tento. Možno tak Lykke pre tých, ktorí už majú prvú časť za sebou.

Pre koho je kniha vhodná?

Vhodná pre všetky mamičky, tetušky, sestry, sesternice, kamošky. A neviem, možno by si ju prečítal aj nejaký chlap?

>>> Knižka v slovenčine
>>> Knižka v angličtine

Marťan

Image for post
Image for post

Predstavte si, že sa ocitnete na Marse. Ste tam sám a snažíte sa prežiť tak, že sa pokúšate vypestovať si vlastné zemiaky. Haluz.

Táto knižka bola vlastne predlohou k filmu s rovnakým názvom. Je veľmi dobre napísaná, vtipná, trochu poučná a hlavne sa čítala úplne sama.

Tento rok som prečítala, bohužiaľ, len veľmi málo fikcie (teda okrem Harryho Pottera), ale táto kniha patrila medzi moje top a určite si ju ešte niekedy prečítam.

Pre koho je kniha vhodná?

Odporúčam pre všetkých milovníkov fikcie.

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

Big magic

Image for post
Image for post

Autorkou je Elizabeth Gilbert, ktorá napísala aj známy bestseller “Jesť, meditovať, milovať”.

V knihe Big Magic však autorka neopisuje len jeden príbeh. Vykresľuje ich niekoľko. Prostredníctvom nich motivuje čitateľov ako byť kreatívny a nebáť sa.

Niekto si možno povie, že text nemá nejaké hlbšie myšlienky, nakoľko tie už autorka popisuje aj v iných knihách. Ale mne sa to čítalo veľmi dobre a odniesla som si z nej mnoho zaujímavých postrehov.

Pre koho je kniha vhodná?

Pre všetky kreatívne ženy!

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

Biznis

Trust me, I am lying

Image for post
Image for post

Autorom knihy je známy odborník na PR a “manipulátor” Ryan, ktorý sa netají svojimi manipulatívnymi technikami, vďaka ktorým získava pre značku publicitu. Napríklad roztrhať vlastný billboard len kvôli tomu, aby sa značka dostala do médií, chce istú dávku odvahy.

Pri čítaní knihy som si uvedomila, že musím pri spolupráci s médiami a blogermi premýšľať inak. Niektoré taktiky, ktoré som sa naučila, som aj reálne zapracovala napríklad do linkbuildingu.

Takisto som začala byť veľmi skeptická voči akémukoľvek PR, ktoré vidím. Teraz mám pocit, že akákoľvek publicita značky (hlavne tá negatívna) je iba manipulácia nejakého šikovného PR manažéra. Čo je na jednej strane fajn v tom, že ma to naučilo kriticky myslieť.

Pre koho je kniha vhodná?

Táto kniha je veľmi špecifická a pre veľmi úzku cieľovku. Tým mám na mysli predovšetkým PR špecialistov, marketérov, podnikateľov a ďalších ľudí, ktorí nejakým spôsobom komunikujú s médiami, blogermi alebo influencermi.

>>> Knižka na Amazone

4-hodinový pracovný týždeň

Image for post
Image for post

Dôvod, pre ktorý sa strhla veľká lavína pod názvom digitálne nomádstvo. Aj keď ja som asi posledný digitálny nomád, ktorý túto knižku prečítal až tohto roku.

Mnohých na prvý pohľad odrádza už samotný názov knihy. Vy sa tým však odradiť nenechajte. Autor v skutočnosti nepopisuje ako pracovať doslova 4 hodiny týždenne, ale ako pracovať efektívnejšie, ako si určovať priority, delegovať prácu a ako robiť to, čo vás baví.

V knihe som si našla viacero zaujímavých myšlienok. Napríklad ako sa rozhodnúť, či sa pustím do nejakej novej činnosti alebo projektu. V niektorých rozhodnutiach mi to skutočne pomohlo.

Pre koho je kniha vhodná?

Knihu odporúčam predovšetkým pre tých, ktorí nejakým spôsobom premýšľajú, že odídu zo zamestnania a začnú podnikať, prípadne sa chcú vydať cestou freelancingu. Kniha je určite vhodná aj pre budúcich cestovateľov, ktorí chcú spojiť cestovanie práve s prácou.

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

Zbrane vplyvu

Image for post
Image for post

Keď som začala túto knihu čítať, mala som pocit, že znova čítam dokola tie isté veci, ktoré som čítala už snáď stokrát.

Po chvíľke som si ale uvedomila, že v tejto knihe je obsah veľmi logicky a dobre usporiadaný, obsahuje veľa príkladov a tipy sa dajú reálne zapracovať do života.

Ja si z kníh často vypisujem poznámky a k poznámkam z tejto knihy sa vraciam častejšie ako k ostatným.

Zbrane vplyvu sú vlastne taktiky a metódy presvedčovania a manipulácie v reálnom živote.

Pre koho je kniha vhodná?

Opäť odporúčam pre všetkých freelancerov, marketérov, podnikateľov a hlavne pre všetkých, ktorí predávajú akýkoľvek produkt či službu.

>>> Papierová knižka

Záver

Môj zoznam kníh, ktoré si chcem prečítať (nielen budúci rok) rapídne rastie, ale budem rada za akýkoľvek ďalší tip od vás. Prípadne napíšte, ktorá je vaša top knižka za rok 2017. Budem sa tešiť na vaše komentáre!

Zdroj úvodného obrázku: Freepik

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store