Tipy na knihy: Výber za rok 2019

Gabka Koščová
May 25 · 7 min read

Napísané 18. decembra 2019

Materská, nematerská, tradície sa musia dodržiavať. Tohto roku som začala čítať niečo málo cez 40 kníh, z čoho som niektoré ani nedočítala. A som za to rada, pretože som mala vždy problém naučiť sa odložiť knihu, ktorá ma nebaví a vždy som ju len z princípu prečítala celú. Tento rok som sa tohto zlozvyku zbavila, ale zároveň som si poznačila, prečo som danú knihu ani neprečítala — to, aby som sa k nej už v budúcnosti nemusela vracať. Inak som však väčšinu kníh dočítala do šťastného konca a tu je môj zoznam deviatich kníh, ktoré ma v roku 2019 oslovili najviac.

Absyntovky

Kníhkupec z Kábulu

Autorkou je nórska reportérka, ktorá okrem iného perfektne zdokumentovala aj príbeh Breivika v knihe Jeden z nás.

Kníhkupec z Kábulu je o jednej konkrétnej afgánskej rodine, do ktorej môžete detailne nahliadnúť a prostredníctvom nej sa zoznámiť s afgánskou kultúrou, zvykmi a tradíciami.

Vedeli ste napríklad, že Afganistan má najväčšiu detskú úmrtnosť na svete? Piatich rokov sa nedožije až štvrtina detí. Alebo to, že ľudia v Afganistane nevedia, kedy sa presne narodili? Rodičia si to nepamätajú ani neznačia a vek sa odhaduje podľa vhodnosti.

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

Ku-klux-klan — Tady bydlí láska

Poľská reportérka sa vybrala priamo medzi stále existujúcich členov Ku-klux-klanu v Amerike a snažila sa pochopiť vznik, históriu a hlavne to, odkiaľ prúdi nenávisť voči černochom. V knihe je silno cítiť paralelu s rasistickými názormi Slovákov na Rómov.

Snažila som sa byť pri čítaní knihy veľmi empatická a nehodnotiť ľudí o ktorých písala, ale poviem vám, že mnou miestami riadne pulzovalo. Strašne sa snažím tieto rasistické a extrémistické názory pochopiť, lebo si hovorím, že mnohokrát to tkvie hlavne medzi chudobnou populáciou, ktorá rieši existenčné problémy a má pocit, že život k ním nie je fér. No, často to tak nie je. Aj v knihe zistíte, že na pohľad úplne spokojní ľudia, dokážu cítiť hlbokú nenávisť ku niekomu len kvôli farbe pokožky. Neuveriteľné, mrazivé, ale je to tak.

Stojí za prečítanie, len sa predtým poriadne obŕňte.

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

Mudrovačky

Ako nezomrieť

Neviem, či ešte existuje v mojom okolí niekto, komu som o tejto knihe nebásnila. Za mňa super, top, bomba. Najrozsiahlejšia kniha, akú som kedy čítala o zdravej strave. Strašne som z nej bola premotivovaná a niekoľko mesiacov po tom, čo som ju dočítala, som každý deň povinne jedla šošovicu, dávkovala si ľanové semiačka a do každého jedla začala pridávať kurkumu.

Kniha je veľmi (fakt veľmi) hrubá, ale oprávnene. Obsah je rozdelený do dvoch častí a následne do logických celkov. Autor sa vyzná a má k dispozícii neuveriteľné množstvo dát. Bežnému človeku sa však z toho môže zatočiť hlava a občas vám to možno príde ako veľká veda. Aj ja som z niektorých vecí bola zmätaná, miestami som sa až vystrašila, ako je možné, že ešte žijem, keď sú všetky tie potraviny až také škodlivé.

V každom prípade, ak chcete zlepšiť svoj životný štýl, predísť mnohým chorobám a naučiť sa niečo o potravinách, ktoré každý deň konzumujete, táto kniha pre vás bude určite prínosom.

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

Neobývateľná zem

Veľmi dôležitá kniha! Autor skvelo popisuje jednotlivé súvislosti globálneho otepľovania a aj pre neznalca veľmi dobre vysvetľuje, čo s čím v prírode súvisi a aký konkrétny dopad majú ľudské činnosti na všetko okolo nás.

Osobne mám z klimatickej krízy veľký strach a po prečítaní knihy sa iba umocnil. Minimálne prvá časť popisuje pravdepodobné scenáre, ktoré nastanú už o nejakých 30 rokov a ktoré nám teraz pripadajú skôr ako zo zlého sci-fi filmu. V druhej časti sa autor viac zamýšľa nad tým, ako nad touto hrozbou vlastne premýšľať a aké sú možnosti toho, aby sme ju vyvrátili.

Všetci by si už mali konečne uvedomiť, že globálne otepľovanie je oveľa horšia hrozba ako si myslíme a nie je to len tlak médii. Je dobré pochopiť, čo preto môžeme my všetci urobiť a čo by sme naopak nemali preháňať. Napríklad to, že pôjdete voliť tých správnych ľudí je oveľa dôležitejšie ako mať výčitky svedomia z toho, že ste si kúpili vodu v plastovej fľaši.

Ak vás globálne otepľovanie zatiaľ nestraší alebo naopak straší veľmi a chcete celému tomu humbuku okolo neho lepšie porozumieť, pravdepodobne nenájdete lepšiu knihu ako je táto.

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

A okraje máš kde?

Konečne niečo zo slovenskej tvorby. Knihu som podporila už v crowdfundingovej kampani, nakoľko som jej autora, Juraja Čokynu, už dlhšie sledovala. Mladý chalanisko, ktorý sa odhodlane vybral vďaka programu Teach for Slovakia učiť rómske deti. Následne o tom písal a hovoril a ostatní ho počúvali. Lebo evidentne rozumie tomu, o čom píše a hovorí.

Táto kniha vznikla predovšetkým pre učiteľov, ale ja by som ju naordinovala hlavne všetkým rasistom a neprajníkom typu “Cigáni si za to môžu samy” a “Učitelia majú najlepšie povolanie, lebo končia o druhej a majú dva mesiace prázdnin”. Ďakujem Jurajovi za všetky argumenty v knihe, ktoré tieto tvrdenia vyvracajú.

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

Faktomluva

Faktomluva mi otvorila oči v mnohých smeroch. Pekne spracované dáta o svete, doplnené o príbehy a poukladané do logických celkov. Po prečítaní knihy som zrazu nemala pocit, že sa svet rúti do záhuby.

Na to, že je autorom lekár a výzkumník s rodinou, celá kniha sa čítala veľmi dobre. Nič by som nekrátila ani nevynechávala, práve naopak. Mala som to zhĺtnuté za 2 dni!

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

Oddychovky

Fulmaya

Top kniha! Dorotu Nvotovú ja môžem. Hlavne jej texty. Ale po pravde som od Fulmaye nemala absolútne žiadne očakávania. No hneď ako som ju chytila do ruky, som sa od nej nevedela odtrhnúť.

Ide o cestopis poprepletaný “zápletkami” z osobného života. Veľmi obdivujem, že si Dorota dokáže takto pustiť ľudí do svojho vnútra a podeliť sa so všetkými radosťami, ale hlavne úzkosťami a panikami.

Zároveň má obrovskú cestovateľskú dušu a svojimi slovami v knihe úplne skvelo definovala moje pocity a myšlienky, ktoré zažívam pri cestovaní.

Rovno vám odporúčam aj pokračovanie Fulmaya na rázcestí — ja som po nej siahla hneď ako som dočítala poslednú stránku tej prvej.

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

Prázdniny v Európe

Autor, Ladislav Zibura, je Čech a je to tak neuveriteľne príjemne a autenticky vtipný človek. Jeho cestopisy sú tie, pri ktorých sa človek smeje tak veľmi nahlas, že sa na vás všetci naokolo pozerajú. Zároveň sú jeho texty doplnené o zaujímavosti z krajiny, kde cestuje, takže sa aj niečo nové naučíte.

Zibura je môj obrovský vzor, čo sa týka písania, nakoľko dokáže písať tak, že každá jedna veta je vtipná či ironická, no zároveň ľahko zrozumiteľná a vôbec nie trápna.

Prázdniny v Európe je kniha, ktorá vyšla tohto roku, no predchádzajú jej ďalšie tri cestopisy. A všetky sú úplne skvelé. Osobne si myslím, že každá novšia kniha je lepšia ako tá predchádzajúca, aj preto odporúčam práve tú poslednú, ale pokojne začnite od prvej — ono to je v podstate fuk.

>>> Papierová knižka
>>> Ebook

Profesor Astrokocour: Hranice vesmíru

Na túto knihu som narazila vďaka knižným rozhovorom na Heroes, tak som si povedala, že v rámci rozširovania detskej knihovníčky, by som si ju mohla kúpiť. Šimon jej sice zatiaľ nerozumie, no mne sa ju už podarilo zhĺtnuť. Už teraz sa teším, keď bude starší a budeme si to spolu dookola čítať.

Knižka je skvelým úvodom do vesmíru, ktorý musí v tejto forme nadchnúť nielen každé dieťa, ale aj dospelého. Ak by takto vyzerali učebnice na základných školách, tak by sme boli všetci o niečo viac zanietenejší pre vedu.

>>> Papierová knižka

A čo vy?

Máte aj vy nejaké fajné tipy na knihy, ktoré mi odporúčate prečítať? Rada si nechám poradiť!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store