Gabriela Rosa
Gabriela Rosa

Gabriela Rosa

estudante de si mesma, dos outros e de publicidade