Što se promijenilo 2019. godine za Hrvate koji se žele zaposliti u Švicarskoj

Gabrijel Škoro
Feb 3, 2019 · 2 min read

Prošle godine 07.12 parlament je donio odluku o produženju protokola III za još tri godine. Prisjetimo se, početkom 2017. godine Švicarska je ukinula vize i započela s protokolom III za Hrvate kojim je “olakšala” ulazak u državu, pod time mislim na dio da više nisu potrebne vize nego je dovoljna radna dozvola, također postavljene su kvote. Ta odluka je trebala trajati dvije godine nakon čega su trebali vidjeti hoće li skroz otvoriti tržište rada za Hrvate ili je produžiti. Ako uzmemo u obzir da je već početkom 2017. bila dostupna lista s brojem kvota sve do 2023. godine bilo je jasno da će odluku samo produžiti.

Nasumična slika, sa jednog od najstarijeg mosta u CH u Rapperswilu, slikano 28. Siječnja 2019. godine

Kvote

Broj samih kvota se povećao, prošle godine je bilo 748 L dozvola i 78 B dozvola, ove godine je to podignuto na 953 L dozvola i 103 B dozvola. Sva ostala procedura oko dobivanja dozvola je ostala ista i možete ju pročitati u blogpostu ispod.

Samozapošljavanje

Rekao bih da je to jedina stvar koja se promijenila, naime, od ove godine Hrvati bez problema mogu otvoriti tvrtku sa sjedištem u Svičarskoj i na osnovu toga odmah dobiti B dozvolu kao i ostale članice EU. S tim da Švicarci zadržavaju pravo na ukidanje dozvole ako pri provjeri utvrde da nemate redovita primanja i da su ista dovoljna za život ili da nešto muljate, tipa da ste otvorili firmu samo da bi dobili dozvolu.

Ovdje je bitno napomenuti da vam ova dozvola vrijedi samo ako radite za sebe. Ako se kojim slučajem želite zaposliti, poslodavac za vas mora zatražiti dozvolu i ovdje opet ulazite u taj cijeli proces oko dobivanja dozvole.

Izvor informacija:

Gabrijel Škoro

Written by

Senior Javascript Engineer at @getavrios

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade