Zarada od 8000 € u Švicarskoj?

Gabrijel Škoro
Jan 4 · 3 min read

Kako sam ovih dana za vrijeme blagdana u Hrvatskoj, teško je opet ne biti bombardiran politikom sa svih strana, pogotovo sada, za vrijeme predsjedničkih izbora.

Ivan Peric / CROPIX (preuzeto sa jutarnji.hr)

Ono što mi je posebno zapalo za oko je izjava naše drage Predsjednice o tome kako će mladi zarađivati 8000 € od doma, tj. prek’ interneta, kako to ona kaže. Pošto se plaće u Hrvatskoj uvijek pregovaraju u neto iznosu, pretpostavit ću da je i ona mislila na neto iznos.

Pošto je ta cifra poprilično velika, idemo vidjeti zvuči li realno u Švicarskoj, u zemlji koja ima, ne duplo ili troduplo, nego višestruko veći standard od Hrvatske.


Švicarska “minimalna” satnica

U Švicarskoj realno nemate minimalnu plaću, tj. imate za određena zanimanja, no zakonom nisu pokrivena sva zanimanja, tako da u biti tržište određuje.

No, recimo da želite susjedu pričuvati psa, mačku ili pak otići nekome počistiti kuću, cijena sata je između 20 CHF (*18.43 EUR) i 25 CHF (*23.04 EUR). Ovdje se osvrćem na bruto, jer po zakonu bi trebali prijaviti sav prihod, no porez je smiješno malen na taj iznos, npr. na 1000 CHF (*921.63 EUR) oko 2 CHF (*1.84 EUR), naravno progresivno raste s rastom plaće.

Recimo da u tom poslu imamo neki prosjek od 22.5 CHF i da radimo 22 dana mjesečno po 8 sati to vam je 22.5 * 22* 8 = 3960 CHF (*3650 EUR) bruto, što vam ovisno od osobe, kantona i nekih drugih podataka dođe oko 3367 CHF (*3103 EUR) neto mjesečno.

Nije loše, no daleko od 8000 EUR neto mjesečno.

Švicarski IT sektor

Idemo se odmah prebaciti na sektor koji ovih godina predvodi kao jedan u kojem su plaće iznad prosjeka u odnosu na druga zanimanja. Za primjer ćemo uzeti plaću programera.

Po mom iskustvu i razgovoru s ljudima tamo, shvatio sam da plaće mogu dosta varirati od firme do firme, no najviše su ljudi imali od 5800 CHF (*5345 EUR) do 10000 CHF (*9216 EUR) bruto mjesečno, što je realno od 4773 CHF (*4398 EUR) do 7798 CHF (*7186 EUR) neto mjesečno.

Naravno, ne zaboravite uzeti u obzir da za ovo morate imati višegodišnje iskustvo i da se morate dosta namučiti :)


I sad ako pogledate, da i živite u Švicarskoj i uspijete doći do tog iznosa, to i dalje nije 8000 EUR. Pogotovo ne za posao koji ćete raditi iz Hrvatske, jer budimo realni, nisu ni oni ludi da vas plaćaju toliko, a da pritom i ne živite u Švicarskoj.

Tako da, draga Predsjednice, ne znam s kojim vi zemljama imate dogovore, no i da je Amerika, osobno ne poznajem niti jednog IT-evca koji radi kao zaposlenik (ovdje ne računam firme, freelancere itd.) za tu plaću iz Hrvatske ili čak iz Švicarske, a govorimo o jednom od trenutno najbolje plaćenih zanimanja, a što je sa ostalima?

I za kraj, jedan dobar remix, uživajte!

*Tečaj 0.92 (1 CHF — EUR na dan 04.01.2020)


Gabrijel Škoro

Written by

Senior Javascript Engineer at @getavrios

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade