Yılbaşı Ağacı

Yılbaşı ulaşmadan önce yaptığımız en keyifli hazırlık, yılbaşı ağacını rengarenk süslerle süslemek! J şekerler, çanlar, çoraplar, parlak yıldızlar ve daha birçok süs hazır bir halde bekliyor. Eh öyleyse, ağacımızı süslemeye başlamış olalım mı?

Click to Post

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kirpi Kobra’s story.