Yeni yıl

Bugün noel arifesi! Tüm kent görkemli yılbaşı süsleriyle çevrelenmeli! Yılbaşı hediyelerini ve çorapları, kardanadamlarla beraber yerleştir. Yılbaşı ağacı, şehrin her yanından görünmeli. Haydi, hepsini yerlerine koyalım!

Click to Post

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kirpi Kobra’s story.