Yaratıcı olmak çok kolay! Hatta bu yazıyı okumanız bile yeterli.
Fatih Güner
27010

Ben de yapım gereği negatifi görmeye eğilimliyim, hatta negatifi görerek yaptığım hareketler bana hep başarı getirmiştir; ama çevremde sürekli olumsuz yorumlar yapılıyordu. Kendimi ifade edemiyordum aslında böyle davranmak beni başarılı kılıyor diye, bu bir miktar yıpratıcıydı açıkçası. Hayatımda ilk defa negatifin içindeki pozitif bakış açısı’ndan bahseden birini gördüm. İnanın çok mutlu oldum, ellerinize sağlık harika bir yazıydı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.