Linkedln Erişimleriniz Düştü mü? Son Algoritma Değişikliği ile Tanışın!

Gamze Nurluoğlu
Dec 26, 2018 · 4 min read

Son 2 ayda Linkedln erişimlerinizde bir değişiklik fark ettiniz mi?

Mesela kısa süreli bir düşüş yaşamış olabilirsiniz, etkileşimleriniz artmasına rağmen erişimleriniz azalmış olabilir ya da. Bunları neden mi soruyorum?

Çünkü Linkedln ana akış algoritması değişti!

Image for post
Image for post

Aslında bu değişiklik ekim ayında gerçekleştirildi. Ama ben hemen yazmak istemedim ve biraz durumu gözlemek istedim. Değişiklik ilk gerçekleştiğinde çoğu kişi erişimlerin düşüşünden şikayetçiydi. Linkedln’de sorun mu var güncellemelerini çok gördüm mesela. Ama şimdilerde işler biraz daha yoluna girdi gibi :)

Linkedln algoritması hep fazla karmaşık geldiği için konuyu biraz sorularla adım adım ve en basit haliyle özel olarak açıklayacağım ki çok fazla kafa karışıklığı yaşanmasın. Yazının sonuna da resmi blogta yayımlanan algoritma değişikliği haberini de ekleyeceğim detayları ile okumak isteyenler için. Haydi başlayalım :)

1. Bu değişiklik fikrinin temelinde hangi sorun yatıyor?

Linkedln akışını hepimiz biliyoruz. Gönderi paylaşanları görüyoruz ve bu gönderilere yorum yapıp beğenenleri de tabii ki. Böylece bağlantıda olmasak dahi birçok popüler gönderi de akışımızda yer alıyor.

Linkedln’deki etkileşimler özellikle son bir yılda her geçen gün artarken Linkedln aslında bu artışın çok da adetli bir artış olmadığını görüyor ve bir sorun tespit ediyor.

Genel olarak bir etkileşim artışı olduğu doğru ama viraldeki bu etkileşim artışı aslında tüm kullanıcılarda değil; %1'lik kesim olarak adlandırılan popüler kesimde gerçekleşiyordu. Yani bir nevi Matthew etkisi gerçekleşiyor ve zaten popüler olan hesaplar daha çok etkileşim olarak daha da popülerleşiyordu.

2. Peki bu durum Linkedln için neden sorun ve neden algoritma değişikliğine gitti?

Çünkü içerik üreticilerin sayısı her geçen gün azalıyor! Bir sosyal platformu ayakta tutan şey, kullanıcıların içerik üretmesidir her zaman. Çünkü bir kesim üretir ve diğer kesim sadece onunla etkileşime geçerse doğru ekosistemi kuramazsınız. Bu yüzden Linkedln’in ve aslında tüm platformlarının kullanıcıyı içerik oluşturmaya teşvik etmesi gerekiyor.

Güncellemelerine +10 beğeni alan üyelerin, hiç geri bildirim almayan üyelere kıyasla bir sonraki hafta yeni güncelleme paylaşma olasılığı %17!

Bingo! İşte bu bilgi tüm algoritma değişikliğinin kilit noktası. Madem üyeler, daha çok etkileşim aldığında daha çok içerik paylaşacaklar o zaman onlara etkileşim alma şansı tanırım dedi Linkedln ve böylece ana akış algoritmasını değiştirdi.

3. Kilit nokta: Peki neler değişti?

Yapılan değişiklik ile artık algoritma şunu belirleyebilecek: içerik oluşturan kişi bir geri bildirim aldığında, bu geri bildirimin değeri ne?

Bu ne demek? Yani siz 5 farklı kişiden 5 beğeni alsanız da, bu 5 beğeninin değeri aynı şey değil. Bu 5 beğeniyi yapan kişilerin sizle alaka düzeyine göre sistem bir değer belirleyecek ve bu değer sizin içeriğinizin ana akıştaki sıralamasına ve erişimine etki edecek. Burada spam filtresi de devrede olacak ki düşük kaliteli içerikler ayrıştırılabilsin.

Burada tabii ki her kullanıcının beğenisi önemli ama örnek veriyorum, aynı sektörde olduğunuz, aynı ilgi alanlarınızı paylaştığınız kişilerin beğenileri sizin için bir tık daha değerli olacak. Bu noktada Linkedln ağını doğru oluşturanlar ve büyümeyi efektif sağlayanlar bu değişiklikten karlı çıkıyor :)

4.Belirlenen geri bildirim değeri nasıl nelere etki edecek?

Beğenilere göre içeriğinize verilen geri bildirim değeri ile siz eskiye oranla daha küçük bir kitleye erişiyor gibi görünseniz de aslında sizin için daha etkili bir kitleye erişecek ve daha çok etkileşim alacaksınız.

5. Linkedln bu değişikliği ile kullanıcılara ne mesaj veriyor?

Popüler kullanıcıların erişimlerini bu hamlesi ile bir nebze olsa da düşüren Linkedln, beğeni ve erişimler arasında kaybolmalarını istemediği kullanıcılarına burada şu mesajları veriyor:

Image for post
Image for post
  • Kendi çevreniz ile daha çok iletişimde olun.
  • Daha çok içerik üretin ve daha çok fark edilin.
  • Ağınız ile iletişim kurmaktan çekinmeyin ve kariyer/iş fırsatları geliştirin.

Ki zaten verdiği bu mesajlar, Linkedln’in ana amacını destekliyor. Linkedln, diğer platformlar gibi çok fazla takipçiniz olmasıyla, hatta tabir yerindeyse fenomen olmanızla ilgilenmiyor. Buna emin olabilirsiniz. Kendine ait dinamiğini de bu noktada koruyor zaten :)

Değişiklik sonrası yapılan açıklamalar, tüm bu değişikliklerin başarılı sonuçlar verdiğini ve bu değişiklik üzerine eklemeler yapılarak daha da iyileştirileceğini söylüyor.

Bakalım 2019 Linkedln için çok önemli bir yıl. Yükselişteyken yapacağı hamleler ile neler değişecek göreceğiz :)

Algoritma değişikliği ile ilgili resmi blogta yayımlanan yazı:

Madem Linkedln’de doğru bağlantı oluşturma önemli dedik. Linkedln bağlantıları ile ilgili yazıyı da şuraya koyayım :)

İçeriği Linkedln’de okumak ve bağlantılarınız ile paylaşmak isterseniz buraya tıklamanız yeterli :)

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store