Nordmenn har stor appetitt på helsenyheter

Vi liker å lese om helse og livstil. Ukeblader og aviser er fullt av stoff om temaet alt fra kosthold og ernæring til sykdom og symptomer. men på netter er det ikke alltid like godt å vite hvilke helsetips som kommer fra seriøse kilder du kan stole på.

Undertegnede, Gunnar Andreassen og Vibeke C. Hammer grunder og daglig leder i Ansvarlig Helse lanserte derfor Sykdomsportalen.no 14. januar i år.

Sykdomsportalen.no skal være en ledende nettside i Norge for å finne informasjon og nyheter om sykdommer, symptomer, behandlinger og medisiner.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Gunnar Andreassen’s story.