Bày cách dùng máy khoan búa

có khả năng nói rằng máy khoan búa là vậy dụng gần gũi tất cả mọi người. tôi tin rằng ko biết cách tốt cho máy

1. công tắc nguồn

khởi động nhấn công tắc tắt/mở 5
Bật nút Đóng công tắc tắt/mở |, giữ nút nhất nhấn thêm nút khoá| tự nhay về 
Tắt máy: rút nga y | công tắc mở 5 đã đc khóa nguồn thì ấn ngay khi đó

2. cơ bản

Máy khoan bê tông lựa chọn 1 trong 2 phương thức hoạt động có sẵn: khoan thường và khoan búa|khoan búa và khoan thường
hãy chắc chắn rằng máy đã đc tắt để bảo vệ máy và an toàn cho người sử dụng| an toàn cho bạn và bảo vế máy
án nút xoay lựa chọn biện pháp | hoạt động 7 về vị trí để đáp ứng yêu cầu khoan thường hay khoan búa| mục đích của người sử dụng khoan búa hay khoan thường
thích hợp địa điểm khoan búa vào bê tông hay đá

Khu vực | đặt búa| chọn thường để khoan| hay để khoan bắt vít

có thể người sử dụng muốn xem thêm về máy khoan bàn
3. đổi cách xoay

Chỉ dẫn điều chỉnh đảo chiều quay

Sử dụng gạc đổi chiều để đảo chiều quay của máy, ngoài ra do đó chẳng thể hoạt động đồng thời với công tắc tắt/mở 5 đang hoạt động
Quay theo chiều phải đẩy gạc nhảy chiều quay 6 sang bên phải
Quay theo chiều trái 
Cần nhớ rằng | để ở chế độ khoan thường hay khoan búa|khoan búa hay khoan thường thì luôn thay đổi chiều quay về chiều quay phải.

4. Điều chỉnh tốc độ/tần suất đập.

Tốc độ/tần suất đập | cơ chế của máy khoan bê tông phụ thuộc vào tần suất | dựa trên công tắc tắt/mở 5. Lực áp nhẹ lên công tắc tắt | đảm bảo an toàn cho tốc độ/tần suất đập thưa| cao hơn lên công tắc làm tăng tốc độ| tốc độ quay làm quy trình quay thêm tăng hơn và tần suất đập.

5. Lắp đầu gài vặn vít

Lắp đầu gài vặn vít

Để vận hành với vị trí đầu tiên cần lấy ngay phần cài đặt gài đơn giản 22 cõ chuỗi | SDS — plus

Làm sạch cán chuôi của chuôi tiếp hợp
Quay lại lắp đầu gài phổ thông bằng quay chiều chỉnh vào trong vị trí điều chỉnh cơ bản 
Kiểm tra hiệu quả khoá máy bằng cách dãn thử lắp đầu gài phổ thông ra
Gài đầu chen vào nút vặn vít vào vị trí trong , đặc biệt chỉ sử dụng đầu gài vặn vít vừa với đầu vít
Rút phần cài đặt gài phổ thông, kéo vòng khoá 3, về địa điểm ban đầuvà tháo phần lắp đầu gài phổ thông 22 ra khỏi phần lắp dụng cụ.

Khi máy đang chạy không nên dùng miệng để thổi hoặc dùng tay gỡ phoi. Không sử dụng tay hãm trục chính. Cấm để sát mắt để check, kiểm định bề mặt gia công,

nếu quý khách cần tham mưu thông tin đầy đủ chi tiết hơn hay có bài viết vấn đề nào liên quan tới máy khoan hay những sản phẩm hàng hóa dụng cụ điện cầm tay có thể liên hệ trực tiếp bộ phận công nghệ (04) 3627 6396–09466 000 78 để được tư vấn kỹ hơn.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.