Cách phân biệt máy khoan búa và MK động lực

TRước đây chúng tôi đã cho người sử dụng biết được nhiều thông tin về các mẫu máy khoan và 1 vài ứng dụng rõ ràng của nó với từng việc làm có thể làm. Hẳn các bạn vẫn còn nhiều cấn đề thắc mắc, ví dụ như máy khoan búa và khoan va đập (máy khoan động lực) khác nhau thế nào về cơ chế vận hành. Vì sao máy khoan búa lại được dùng trong một vài những ứng dụng khoan lỗ lớn, khoan nhiều lỗ hay khoan nguyên vật liệu cứng như bê tông?. Khi các bạn muốn khaon tường hay khoan vạt dung phổ thông, thân thuộc trong nhà thì lại cần máy khoan va đập hơn, lí do tại sao lại thế

Cơ chế hoạt động của máy khoan va đập hay còn gọi là máy khoan động lực

Điểm khác nhau cơ bản của máy khoan búa xoay và máy khoan va đập (máy khoan động lực) là hướng tác động của lực lên hoạt động khoan . Khoan búa tác động lực cao hơn trực tiếp lên mũi khoan khi nó chạm vào nguyên liệu được khoan, còn khoan va đập thì nâng cao lực khoan bằng cách tác động lực vuông góc lên mũi khoan. DÙng máy khoan búa bạn có khả năng cảm nhận như cá nhân đang dùng cái búa thật sự trogn tay. Còn khoan va đập thì có cơ cấu đặc biệt bên trong giúp đỡ đẩy cái đe nhỏ (anvil) lên cơ cấu xoay (ở trong máy) từ mặt bên. Lực tác động vuông góc này đc miêu tả như là việc tăng lực lên 1 cờ lê quanh con vít, ngược lại với việc chỉ nện trực tiếp lên đầu con vít.

Có thể bạn muốn xem thêm về máy khoan bàn

Cơ chế hoạt động chủ yếu của may khoan búa là vào 1 piston tác động lực trực tiếp lên mũi khoan thông qua 1 piston có sẵn trogn máy. Khi tác động lực này rất lớn nhưng sẽ ít làm hao mòn 1 vài chi tiết trang thiết bị bên trong máy khoan hơn. Lực nén được piston tác động trực tiếp lên lò xo bằng kim loại sau đó tác động trực tiếp lên trục chính của lò so. Khi giai đoạn này hiện hữu thì sẽ đc tính là 1 lần va đập. Tốc độ va đập này được đo lường là số va đập trên phút (bpm) xoay nhỏ hơn nhiều so cùng khoan va đập. Việc công năng 1 lực hết sức lớn lên trên trục chính trông 1 cú va đạp nên tốc độ làm việc của máy khoan búa sẽ chậm hơn máy khoan vâ đập khá nhiều.
Lực va đập từ máy khoan búa xoay được tính là Joules (J). Giá trị này càng cao và giá trị bpm càng cao thì máy khoan búa xoay khoan vào chất liệu càng nhanh. Những chế độ mà máy khoan búa có thể vận hành
- Chế độ xoay
- Chế độ búa
- Chế độ búa xoay kết hợp

Trong giai đoạn khoan 1 vài chi tiết nhỏ phải sử dụng ê tô kẹp chặt hoặc phải sử dụng một vài đồ gá chuyên dùng. Đặc biệt nghiêm cấm dùng tay giữ chi tiết khoan nhé
- Nếu đêm so sánh với máy khoan thì giá trị bmp của máy khoan va đập nhỏ hơn cực kỳ nhiều. Do lực tác động nhiều hơn nên công đoạn đạp chậm hơn Vì thế mà độ bmp của máy khoan búa sẽ nhỏ hơn máy khoan vâ đập khá nhiều.
Máy khoan búa và máy khoan va đập cái nào có ưu thế hơn
Kích thước của máy khoan búa xoay nhiều hơn hẳn so cùng với máy khoan va đập (máy khoan động lực), đơn giản vì piston cần có không gian để làm việc.
Bạn chỉ cần hiểu được một số điểm khác biệt cơ bản giữa 1 số loại máy khoan này là các bạn có khả năng ko cần cảm thấy bối rối với việc dùng những mẫu máy khoan này. Thật thuận lợi, phải không bạn?}

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.