Har slitt med noe av de samme problemene. Hva er prisen for herlighetene?
Carsten Pihl
1

Mellom 3000 og 3500, avhengig av hvem du kjøper av.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Gaute Holmin’s story.