19 Enheter? Chromecaster og testmobiler som trekker opp?
Stig Hodnebrog
11

Testmobiler har jeg ikke lenger, så det er mye IoT dingser ja, Chromecast, AppleTV, smarthus, mobil, nettbrett, PCer, smartklokker…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Gaute Holmin’s story.