Վերնագրի տեսակներ

Լուրային վերնագիր -ԱՄՆ առաջին տիկինը Ֆլորիդայի ճանապարհին

Բառախաղ-«Երկաթե» տիկինը

Ուղիղ խոսք-Մերի Հոփկինս.«Մենք բոլորս պարտավոր են հոգ տանել մեր ազգի մասին»

Թվով վերնագիր- 10 տարի ԱՄՆ առաջին տիկին

Բլոգային վերնագիր- Խորհուրդներ լեդիից. Ինչպես լինել հմայիչ եւ գնահատված

Ստահոդ վերնագիր- ԱՄՆ տիկինը հանգստի է մեկնել

Like what you read? Give Gayane Hayrapetyan a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.