คุณพ่อน้องมัดไหม
คุณพ่อน้องมัดไหม

คุณพ่อน้องมัดไหม

ความนึกคิดขนาดร้อยสี่สิบตัวอักษรในความอึกทึกอันเงียบงัน