gaztelumendi.eus

istorio ttiki batzuk kontatzeko gunea

Narratiba digital berrien zale naizenetik, zer zelan eta zein euskarritan idatzi argitaratu eta zabaldu gero eta gehiago interesatzen zait. Kanala, medioa eta pantaila, doinu, kolore eta adiera ezberdinak uztartzea atsegin dut.

Transmedia esaten zaio, baina hori baino gehiago be izan daiteke: hipertestua, multimedia, multiplataforma, arduratsua, dinamikoa, loturaz hornitua, azkarra, sakona, argia, zorrotza…

Eta tresna hau, hauek horretarako baliatzea dut asmo. Sarean idatziz, sarean argiratu eta zabaldu, hedatu. Sormenak eta irudimenak lagunduta, euskarri eta istorio ttiki ezberdinak uztartuz, esan beharrekoak esateko.

Like what you read? Give gaztelumendi.eus a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.