Gernikako arbola

Errelato posible bat bere heriotzaren egunean

Gaur Gernikako arbola gaztearen -28 urte baino ez- heriotzak harrapatu gaitu. Eta sare sozialetan dexenteko jarduna sortu du horrek.

Bateko eta besteko mezuen artean azkenean danak batu asmotan, twitter, Iparragirreren kantuaren bertsio ezberdinak, iritziak, argazkiak… goiz bakarreko errelato transmedia bat sortu dugu guztion artean.

Gernikako arbolaren heriotzaren goiz bateko errelato baterantz.

Josu Goikok hasitako proposamenetik….

“Kontsekuenteak bagara, Insignis pinuaren txanda da.”

arratsaldeko Zebrabidea saiora egin dute jauzi arbola zaharraren ezpalek. Tartean sormena irudimena eta umore dexente.

Gora Gernikako arbola!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.