ตลาดหุ้นกำลังจะถูก Disrupt

พูดแบบนี้มี Bias หรือเปล่า คงมีบ้างเพราะผมไม่ได้เป็น nocoiner

แต่ถ้ามองย้อนกลับไปดูอดีต ธุรกิจ video ให้เช่า video “Blockbuster” ถูก Netflix และบรรดา video streaming service ทั้งหลายถล่ม จนถึงกับล้มละลาย เพราะ video มันไม่จำเป็นต้องอยู่ในตลับหรือแผ่นอีกต่อไปมันสามารถอยู่บ่น server อยากดูก็เปิดเข้าไปดูเรื่องไหนก็ได้

ถ้าเราดู stock market มันเต็มไปด้วยคนกลางมากมายมีเอกสารการถือครองหุ้นที่พร้อมที่จะถูก digitize ให้มาอยู่บน Blockchain แต่ Blockchain ดันถูกออกแบบมาเพื่อลดบทบาทของคนกลางให้เหลือ 0 หรือน้อยที่สุด การนำเอา Blockchain มาใช้ในตลาดหุ้นอาจเป็นเพียงการต่อชีวิตด้วยเครื่องช่วยหายใจและสายระยางในห้อง ICU ก็เป็นได้

ฉนั้นก็ไม่น่าจะแปลกใจเลยที่ ตลาดหุ้นจะเป็นธุรกิจรายต่อไปที่จะถูก Disrupt ด้วย Blockchain ในเวลาไม่นานเกินรอ

บริษัทที่ทำงานทางด้านนี้อยู่
https://stocks.exchange

Photo by William Iven on Unsplash