Gelecek Çağ Eğitim Tasarısı

Biliyorum, belki taslak bile denemeyecek hamlıkta düşünceler bunlar ancak eğer eğitim için bir şeyler yapılması gerektiğini düşünüyorsanız lütfen ciddiye alın, katkı verin, eleştirin.

Amaç:
Gelecek çağın kuşaklarını yetiştirmek için, insanların okul öncesinden yaşamlarının sonuna eğitim alacakları eğitim kurumlarını, malzeme, yayın ve hizmetleri tasarlamak, sağlamak ve hizmete sunmak.

Yöntem:
Internet, sosyal medya ve yüz yüze görüşmelerle, toplantılarla bu tasarıyı geliştirmek. Yakın çevreden alınan maddi desteklerle işe başlamak. En küçük yaştan başlayarak uygulamaya geçmek, zamanla toplumun güveninin kazanılmasıyla maddi kaynakları arttırarak ileri yaş grupları için de amaca yönelik çalışmalar yapmak.

Yetiştirilecek Bireylere Kazandırılacak Özellikler:
Yetiştirilecek bireye,
* Hiçbir bilginin mutlak olmadığı, bir bilginin bilimsel olabilmesi için yanlışlanabilir olması gerektiği bilinci kazandırılacak.
* İnsanın insanı sömürmesinin doğru olmadığı bilinci kazandırılacak.
* Merak etme ve öğrenme isteği duyma yeteneği kazandırılacak.
* Kendi işini kendi görme ve kendi kendine çalışma yeteneği kazandırılacak.
* Öğrendiklerini arkadaşlarına öğretme ve birbirlerini geliştirme isteği kazandırılacak.
* Mümkün olduğunca öğrendiklerini uygulama ve uyguladıklarını öğrenme üzerine bir eğitim verilecek.
* Soyut kavramlar kavrayabilme yaşına gelene kadar verilmeyecek.
* Önemli olanın kişiler değil düşünceleri olduğu bilinci kazandırılacak.
* Hiçbir kişinin tabulaştırılmaması gerektiği bilinci kazandırılacak.
* Haklı çıkmak değil, doğruyu bulmak amacıyla tartışmak alışkanlığı kazandırılacak.
* İçinde bulunduğu toplumu ve dünyayı anlama ve değiştirme isteği kazandırılacak.
* Yaşamı boyunca doğruyu arama ve doğruyu savunma isteği kazandırılacak.
* Eğitimle kazandığı kişiliğinden, dünya görüşünden ve dünyayı değiştirme isteğinden, içine karışacağı topluma taviz vermeyecek bir özgüven kazandırılacak.
* İnsan, doğa, hayvan sevgisini en önde tutma bilinci kazandırılacak.
* Demokrasi bilinci, siyaset ve demokratik kitle çalışmalarına katılım isteği kazandırılacak.
* Ülkesini ve ulusunu sevmek ancak diğer uluslardan üstün görmemek bilinci kazandırılacak.
* Ülkesi, ulusu ve insanlık için çalışma bilinci kazandırılacak.
* Tüm insanlığın tek bir aile olduğu bir dünya isteği kazandırılacak.

Yukarıdaki özellikleri tabii ki eleştirebilir, ekleme/çıkarma/düzeltme teklif edebilirsiniz.

Projeyi hazırlamak için yanıtlanması gereken sorular: (Anaokulundan başlayarak tüm eğitim aşamaları için)
* Ders planı nasıl olmalıdır?
* Hangi dersler okutulmalıdır?

* İçerikleri nasıl seçilmelidir?

* Hangi kitaplar okutulmalıdır?

* Yeni yazılması gerekli kitaplar nelerdir, hangi ölçütlere göre yazılmalıdır?

* Hangi ders malzemeleri lazımdır? Özellikleri ne olmalıdır?

* Teknoloji hangi aşamada, ne oranda kullanılmalıdır?

* Uzaktan eğitim hangi yaş grupları için yararlıdır? Uzaktan eğitim ihtiyacı nedir?

* Yabancı dil ve ikinci yabancı dil eğitimi kaç yaşında başlamalıdır?

* Milli Eğitim müfredatı ile uyum nasıl sağlanacaktır? Bir taraftan olması gereken eğitim verilirken, bir taraftan sınavlara hazırlık için eğitim vermek olası mıdır?

* Kitaplar, malzemeler nasıl hazırlanır, nasıl tedarik edilir?

* Okullar nereye, nasıl yapılır?

* Öğrenci nasıl alınır?

* Öğretmen nasıl bulunur?

* Uygun yaşa geldiğinde öğrenciler yeteneklerine göre nasıl branşlara ayrılır?

Şu aşamada en önemli amaçlardan biri soruları arttırmak, yanıtları ilerki aşamalarda arayabiliriz.

16 Temmuz 2015

Barış Özel

https://www.facebook.com/gelecekcag
https://twitter.com/gelecekcag
gelecekcag@gmail.com