Հարցազրույց Էրիկ Մնացականյանի հետ

  • Կցանկանաի վերադառնալ մանկության օրեր, քանի որ այդ ժամանակ իմ առջև կային ավելի լայն հնարավորություններ։
  • Եթե ունենաի շատ գումար, օրվա մի կեսը կանցկացնեի ընկերներիս հետ։ Սակայն օրվա մյուս կեսում չէի մոռանա ուսմանս մասին։
  • Կցանկանաի նմանվել իմ սիրելի ուսուցչիս, քանի որ նա շատ կազմակերպված, խելացի, բարեհամբյուր, բայց միևնույն ժամանակ արդարադատ, խիստ և կոպիտ մարդ է։
  • Ես ավելի շատ նախընտրում եմ լողը, քանի որ ես զբաղվել և զբաղվում եմ այդ սպորտով։ Նաև մեծ սեր ունեմ ջրային տարածությունների նկատմամբ։
  • Պլաններ մշակելու համար ես կարծում եմ դեռ շուտ է։ Բայց ցանկանում եմ ինձ տեսնել տնտեսագետի դերում։
  • Ես շատ եմ սիրում իմ երկիրը։ Դրա պատճառով չէի ցանկանա լքլել այս երկիրը և դառնալ ուրիշ երկրի քաղաքացի։

  • Ես կցանկանաի հանդիպել Ռուսաստանի դաշնության նախագահին Պուտինին, քանի որ նա ինձ համար մեծագույն քաղաքական գործիչ է։
  • Ես շատ եմ ցանկանում, որ իմ հարազատները վերադառնաին Հայաստան լինեին իմ կողքին։ Ես նրանց շատ եմ սիրում և հարգում։
  • Ես շատ նախընտրած ֆիլմեր ունեմ, սակայն կցանկանաի նկարահանվել մեխանիկ ֆիլմում։
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.