Skoolio
Skoolio
Mar 11 · 3 min read

Skoolio je obećavajuća nova aplikacija koja olakšava učenje i skraćuje vrijeme potrebno za isto.

www.getskoolio.me— link za stranicu za prijavljivanje.


Nakon par mjeseci pomalo isprekidanog rada, konačno mogu da ti predstavim Skoolio, aplikaciju koja sadrži:

  • Sve tvoje knjige u audio obliku.
  • Eksperimente i vježbe za određene predmete
  • Kvizove i mini testove da provjere tvoje znanje
  • Ilustracije koje prikazuju sadržaj koji slušaš u trenutku

Skoolio je osmišljen tako da sadržaj za učenje bude dostupan u bilo koje vrijeme i bilo kada. To znači da možeš poslušati lekciju koju si danas imao bilo gdje (u autobusu, na putu prema školi ili treningu itd.).

Takođe, Skoolio sadrži zanimljive ilustracije, činjenice, video klipove, eksperimente i mini testove, koji su svi zajedno uvezani sa audio sadržajem.

To znači da ako se ne možeš sjetiti pomenutog pojma, uvijek ćeš se u par trenutaka moći podsjetiti.

Izgled jedne knjige

Zašto?

Kao i većina učenika srednje škole uvijek sam se pitao mnogo pitanja vezanih za školu. Zašto ja ovo sve učim? Zašto školske knjige izgledaju ovoliko dosadno? Zašto pored škole nemam vremena ni za jednu drugu aktivnost?

U međuvremenu sam jako zavolio audio knjige i redovno koristim aplikaciju Audible, zbog koje sam kasnije zavolio i čitanje knjiga.

ALI, iako sam zavolio čitanje knjiga, i dalje me muče ista pitanja. I dalje mi školske knjige izgledaju veoma dosadno, a svo znanje koje dobijam je nepovezano i obično nestaje u par dana.

Mislim da ne trebam prikazivati lekcije iz knjiga, jer su uglavnom samo ispunjene tekstom.

Efikasno rješenje.

Kao najlogičnije rješenje, iz mnogo razloga, vidim audio knjige dostupne na mobilnim telefonima i desktop računarima. Nije bitno koji uređaj koristiš, pristup aplikaciji Skoolio ćeš uvijek imati.

Sada, zamisli scenario.

Upravo si izašao iz škole. Pretrpan si svakakvim obaveza, ali u toku dana uspiješ naći po 10–15 minuta slobodnog vremena između drugih aktivnosti. U tih 10–15 minuta možeš da preslušaš lekciju koju želiš da naučiš, napišeš bilješke, te, pazi sada, izdvojiš najbitnije dijelove lekcije.

Opcija “Isijeci”

Tako je. Nema više nepotrebnih dijelova koje moraš prelaziti opet i opet, samo kako bi našao taj jedan pojam. U aplikaciji samo sačuvaj dio audio klipa i možeš ga slušati kada god poželiš.

Opcijom isjeci sačuvate samo bitne dijelove lekcije.

Ovime si znatno smanjio vrijeme potrebno za dosadno pamćenje podataka.

Cilj

Cilj Skoolio aplikacije jeste da u budućnosti učini proces učenja brzim, efikasnim i zabavnim, te da u potpunosti zamijeni mehaničko učenje (učenje napamet).

U narednim fazama ćemo uključiti niz interaktivnih videa koji će ti pomoći da razviješ brzo pamćenje (Major System, Leitner System, Method of Loci, Feynman Technique i sl.) i raspodijeliš svoje vrijeme mudrije.

Desktop aplikacija

Kako nam možeš pomoći?

Ukoliko smatraš da bi baš tebi ovakva aplikacija bila od koristi, možeš nam pomoći unošenjem svoje e-mail adrese na sajtu getskoolio.me. Kao znak zahvalnosti mi ćemo ti dati rani pristup aplikaciji, i ne samo to, nego i kada zvanična verzija aplikacije izađe, prvih 30 dana će za tebe biti potpuno besplatno.

Takođe, na društvenim mrežama Instagram i Twitter objavljujemo najnovija dešavanja ako želiš da saznaš više o Skoolio-u.


Ukoliko si došao do samog kraja članka, želim da ti se zahvalim od srca. Tvoja podrška nam mnogo znači i znam da ćemo zajedno uspjeti realizovati ovaj projekat za dobrobit svih srednjoškolaca.

Hvala na pažnji! :)

~ Momčilo M.

Skoolio

Written by

Skoolio

Moderno obrazovanje. www.getskoolio.me

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade