Հետաքրքիր պատմություն որը փոխեց Արթուրի ուղին

12 տարեկան տղան իր հասակակից ընկերների պես շատ է սիրում ֆուտբոլ կամ պահմտոցի խաղալ բակում, բայց ժամանակը թույլ չի տալիս սրտի ուզածի չափ մնալ դրսում. ի տարբերություն ընկերների, Արթուրի համար բակային խաղերից բացի, ավելի սիրելի զբաղմունք կա՝ Ըմբշամարտը «Դպրոցն այնքան էլ շատ չեմ սիրում, սիրում եմ «Հայ ժողովրդի պատմություն» ու «Մաթեմատիկա» առարկաները, դասերից հետո հաճախում եմ սպորտի։

Ամեն ինչ սկսվեց հայրիկից պատմում է նա մի օր ընկերների հետ վիճելիս վնասել էր իր աչքը և հայրիկը շատ էր բարկացել նրա վրա և որոշեց գնալ ըմբշամարտի

Արձագանքը չուշացավ նրա մարզիչը կանչեց նրան և ասաց որ պետք է գնա մրցման, բայց ցավոք սրտի մրցումը չկայացավ նրա հետ մրցվողը կոտրել էր իր ոտքը

և մինչև օրս էլ չի մասնակցել , բայց հետագայում հուսով ենք կդառնա լավ ըմբիշ ինչպես Արթուր Ալեքսանյան:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.