پروژه اپ اینونتور

پس از تکمیل ساخت، پروژه اپ اینونتور می توانید برنامه (فایل .apk”) را برای دوستان خود ایمیل کنید تا با باز کردن ایمیل از تلفن خود، آن را نصب کنند. اگر می‌خواهید آن را گسترده‌تر توزیع کنید، می‌توانید آن را در وب‌سایتی آپلود کنید که هم شما و هم دوستتان می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. همچنین می توانید برنامه خود را در فروشگاه Google Play توزیع کنید.

توجه: هرکسی که برنامه شما را نصب می‌کند (که یک فایل “apk. است) باید تنظیمات گوشی خود را تغییر دهد تا امکان نصب برنامه‌های غیر بازاری را فراهم کند:

برای یافتن این تنظیم در نسخه‌های اندروید قبل از نسخه 4.0، به «تنظیمات > برنامه‌ها» بروید و کادر کنار «منابع ناشناس» را علامت بزنید. برای دستگاه‌هایی که اندروید 4.0 یا بالاتر دارند، به «تنظیمات > امنیت» یا «تنظیمات > امنیت و قفل صفحه» پروژه اپ اینونتور بروید و سپس کادر کنار «منابع ناشناس» را علامت بزنید و انتخاب خود را تأیید کنید.

توجه: فایل‌های کد منبع (aia.) برنامه‌های اجرایی Android نیستند — فایل‌های apk. کد منبع نیز کد جاوا SDK نیست — فقط می تواند در App Inventor بارگیری شود. با بیش از 400000 کاربر فعال ماهانه منحصر به فرد که از 195 کشور می آیند و تقریباً 22 میلیون برنامه ایجاد کرده اند، MIT App Inventor در حال تغییر روش جهان برای ایجاد برنامه ها و روشی است که بچه ها در مورد محاسبات یاد می گیرند.

این زمان‌ها بر خلاف هر چیزی است که در طول ایرانیان سایبر عمر خود دیده‌ایم. برخلاف نسل‌های قبلی، قبل از ما، ما این قدرت را داریم که با ایجاد فناوری تلفن پروژه اپ اینونتور همراه خود برای راهنمایی و کمک به ما در مواجهه با این چالش منحصر به فرد، تفاوت ایجاد کنیم.

ما از جامعه خلاق خارق‌العاده مخترع برنامه MIT خود از همه سنین دعوت می‌کنیم تا از نبوغ خود به خوبی استفاده کنند و برنامه‌های تلفن همراه آگاهانه اجتماعی ایجاد کنند که به شکست دادن شیوع بیماری کمک می‌کند، به جوامع محلی ما کمک می‌کند و به هموطنان جهان در این سختی‌ها قدرت می‌بخشد. بار.

ما به برنامه‌هایی نیاز داریم که به افراد جامعه شما و در سراسر جهان اطلاع‌رسانی، اتصال و الهام بخش باشند.شما را دعوت می کنیم به:- ایجاد برنامه های مبتکرانه!- آنها را در گالری پروژه MIT App Inventor و فروشگاه Google Play به اشتراک بگذارید

- برنامه خود را به مسابقه بین المللی MIT App Inventor App of the Month ارسال کنید- یک وبلاگ در پروژه اپ اینونتور مورد پروژه اقدام محاسباتی خود ایجاد کنید

- آموزش های YouTube App Inventor را برای الهام بخشیدن به دیگران برای یادگیری نحوه شرکت در Computational Action ایجاد کنید- پیوندهای پروژه برنامه، وبلاگ، فیلم آموزشی و سایر کارهای خود را در رسانه های اجتماعی تحت هشتگ #AppInventorCoronavirusChallenge به اشتراک بگذارید

ایده های برنامه، برنامه هایی که:- مردم را از حقایق مربوط به ویروس آگاه کنید- مردم را در مورد چگونگی ایمن و سالم ماندن آگاه کنید- نحوه شستن دست ها و در غیر این صورت رعایت بهداشت را به مردم اطلاع دهید- اطلاعات غلط و اخبار جعلی در مورد بیماری را از بین ببرید

- کودکان بسیار خردسال را در مورد ویروس در قالب بازی آگاه کنید- ارتباط افراد برای اهداف مراقبت از کودک

- در خرید مواد غذایی و سایر خریدهای اضطراری به مردم کمک کنید- ارتباط افراد با منابع اطلاعاتی معتبر و به روز- افراد را در مواقع اضطراری به یکدیگر متصل کنید- مردم را از منابع کمک پزشکی موجود در یک محل معین آگاه کنید- مردم را از یک موقعیت خطرناک قریب الوقوع آگاه کنید

- در صورت بیماری به خانواده نزدیک، دوستان خود هشدار دهید و درخواست کمک کنید- کمک به مراقبت از سالمندان و سایر اعضای آسیب پذیر جامعه ما- اطلاع رسانی در مورد فرصت های داوطلبانه در یک جامعه

- به مردم با نقل قول هایی از خرد و شجاعت الهام بخشید تا به آنها یادآوری کنید که امیدوار، مهربان و قوی باشند- ایده های عالی خود را در اینجا درج کنید

مطمئن باشید که ما به عنوان خانواده انسانی قوی‌تر پروژه اپ اینونتور ، عاقل‌تر و متحدتر از همیشه بیرون خواهیم آمد، زیرا یاد می‌گیریم که با هم این بیماری را ریشه کن کنیم.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store