Kokią dainą atsinešei gimdamas?

Kokią dainą su savimi į pasaulį atsinešė Andrius Mamontovas? Per jo gimtadienį, 1967-ųjų rugpjūčio 23 d., esminis hitas buvo “The Beatles” “Love Is All You Need”

O su kokia daina į pasaulį atėjo SELas? Pasirodo, jo gimimo dieną, 1976-ųjų balandžio 23 d., triukšmingiausiai grojo Johnnie Taylor “Disco Lady”.

Nagi, pabandom Stano. Ogi 1981-ųjų lapkričio 25-ąją, kai Sočyje pirmą kartą suknerkė mažasis Stanislavas, pasaulį valdė Olivia Newton-John “Physical”.

Pabandykit ir jūs. Visai smagus žaidimas.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.