Giá heo hơi hôm nay 27/9 ổn định tuy nhiên heo đi biên khó khăn

Giá heo hơi hôm nay 27/9 ổn định 3 miền tuy nhiên vấn đề đi biên đã gặp khá nhiều khó khăn.

Giá heo hơi hôm nay 27/9 ổn định

Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc tiếp tục dao động ở mức 28.500 đồng đến 31.000 đồng một kg. Các tỉnh giáp biên như Cao Bằng, Quảng Ninh giá cũng không còn cao do tình hình heo đi biên không mấy khả quan.

Bên cạnh đó giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam không thay đổi so với ngày trước. và đang dao động ở mức 28.000 đồng đến 32.000 đồng một kg.

Tuy nhiên với tình hình đi biên không mấy khả quan như hiện tại nhiều người chăn nuôi lo lắng giá heo hơi sẽ giảm nhẹ trong thời gian tới.

Giá heo hơi hôm nay tương đối ổn định.

Heo đi biên gặp khó, Trung Quốc thu mua heo với giá 34.500 đồng một kg

Hiện tại nhiều thương lái cho biết khoảng ba ngày hôm nay việc đưa heo qua đường tiểu ngạch gặp khá nhiều khó khăn. Tại Cao Bằng và Lạng Sơn chỉ một lượng ít heo có thể qua được biên, đa số xe đưa heo lên phải quay lại nơi tập trung để chăm sóc. Còn tại Quảng Ninh một số thương lái vẫn đưa được heo qua biên bằng đường sông.

Một thông tin đáng cho ý khác: Công ty cổ phần GreenFeed Việt Nam và Công ty AGGO GSI (Malaysia) về việc cung cấp và giám sát lắp đặt gói thầu nhà tiền chế, thiết bị ô chuồng và hệ thống làm mát, cho ăn tự động của nhà nuôi heo.

Dự án có quy mô 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt sẽ được triển khai vào tháng 11/2017 và dự kiến sau một năm sẽ bắt đầu cung ứng heo ra thị trường. Dự án được đầu tư với tổng số vốn 25 triệu USD (khoảng 500 tỉ đồng).

Like what you read? Give hôm nay giá heo hơi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.