7-day minimalist challenge

Lượm được tấm này trên page Mai Anh, tính ra thì lối sống tối giản – minimalism nó cũng thấm vào máu mình lâu này rồi nhể.

#1: Thường là kết hợp Yoga trên giường khi tỉnh rồi mà chưa muốn dậy =))

#2: Từ lúc vác đồ sang chung cư ở thì ngoài chồng sách và mớ đồ makeup mì ăn liền, toàn bộ sách vở, bút, lap nằm gọn trong balo nên hiếm khi phải dọn bàn :)).

#3: Sau lần bị lừa, khi nào chat xong mình cũng archive ib cả. Lỡ “ai” có mò vào cũng chả biết là mình vừa nói chuyện với ai.

#4: Unfollow 80% bạn bè trên Fb, khi nào nhớ thì mở ra rồi xem. Ez. Mà đến 10% mình không unfollow là vì họ hầu như chẳng bao giờ up stt, ảnh ọt các thứ.

#5: Dọn apps như màn hình :)).

#6: Đang tập ăn thực dưỡng nữa mà hơi khó nuốt.

#7: Ngoại trừ Zalo, iMess, Whatsapp (dùng cho CV) & Báo thức ra thì app nào mình cũng tắt sạch noti để học hành, làm việc được tập trung.

Áp dụng nguyên tắc 3 tháng: không dùng thì xoá/ cho bớt. Các mối quan hệ chắc cũng nên thế.

Còn một cái hơi yếu là tập viết ngắn gọn và xúc tích lại. Sẽ cố gắng.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Giang Pham’s story.