Oh, this is a first time

UHmmm, mình đang băn khoăn viết tiếng Anh hay tiếng Việt, viết hoa và đặt title này như nào.

Mình vốn tính gàn dở, thích đặt mục tiêu cao xa. Nếu xét theo thang 100 thì mình luôn làm đc 0.5 chặng đường đề ra. Làm cho nó mốc meo. Và cuối cùng về lại số 0 - Delete luôn.

Ví dụ cái Blog này chẳng hạn.

Mình là dev. Các bạn cứ hiểu là một chức danh quèn. Làm cái nghề này hay cáu gắt, lảm nhảm và tự kỉ. Vì tự kỉ nên mới viết ở một chốn riêng không thị phi, dị nghị như Facebook chẳng hạn.

Mình lên kế hoạch viết ra 1 cái "lóc" platform tích hợp đủ thứ trên đời. ReactJS, Elixir, orchesration với Terraform, manage cluster với Kubernete ... bla bla. Mặc dù nó chỉ là một cái Blog (mịa, tự nhiên thấy cũng tào lao, Blog chả có user tương tác mà cũng bày đặt)....

Té ra cả năm trời bị stuck ở vấn đề kĩ thuật, nên vẫn chưa làm được quái gì.

Nhưng hôm nay mình quyết tâm trở lại con số 0.5.

Người ta hay nói: Bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, đừng đặt mục tiêu cao xa cho nó, hãy hoàn thành từ những điều nhỏ nhất.

Thế là bài post đầu tiên ra đời.

Blog này là nơi mình tự kỉ. Mình thích kĩ thuật, nên sẽ viết về kĩ thuật.

Mình hay làm văn, nên sẽ chém gió về đời ở đây, viết ngoài kia bị ném gạch u đầu nên không dám.

Oh, vậy là the end. Những ai dũng cảm đọc hết thì cũng là một người quan tâm đến thằng tào lao này. Trân trọng. Nếu muốn thì cứ inbox mình làm quen nói chuyện. hehe

Còn ai seen rồi lặng lẽ rời đi, thì cho gửi lời hỏi thăm trong nước, lẫn ngoài nước. Singapore, Australia, Sydney hay ... Kuala Lumpur chẳng hạn.

Like what you read? Give Giang Strider a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.