GIA SƯ CHO TRẺ TỰ KỶ TÂM TÀI ĐỨC

Thấu hiểu những trăn trở của các bậc phụ huynh khi có con em mắc phải triệu chứng tự kỷ.Trung tâm gia sư Tâm Tài Đức đã không ngừng nổ lực tập trung các giáo viên tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục đặc biệt, có kinh nghiệm giảng dạy và kiến thức chuyên môn tốt đảm nhiệm giảng dạy cho các bé tự kỷ chậm ngôn ngữ, chậm phát triển, tăng động, kém tập trung khó học… giúp các em nhanh chóng hòa nhập được vào môi trường học tập như bao trẻ bình thường khác

TRUNG TÂM GIA SƯ TÂM TÀI ĐỨC

Website : http://giasutamtaiduc.com/gia-su-cho-tre-tu-ky.html

Các số điện thoại tư vấn cho Phụ Huynh:

091 62 65 673 / 0902 968 024 / 0163 4136 810

Các số điện thoại tư vấn cho Gia sư:

0946 433 647 / 0962 876 961 / 0908 290 601

Địa chỉ : 394/29 Đường Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.